Programul pastoral 1998

Introducere

Această programă se vrea un fel de agendă pentru fiecare parohie a Administraturii, dar care ar lăsa loc şi pentru exprimarea individuală a fiecărei parohii. Pentru a reliefa anumite direcţii de prioritate, vi se propune, stimaţi confraţi, următorul chestionar.

I. Aspecte pastorale

a) Cateheza

 1. Recomandăm parohiilor să prezinte sistematic noul Catehism al Bisericii Catolice;
 2. Recomandăm organizarea lecţiilor de pregătire pentru cateheză în vederea administrării Sacramentelor, în special a Spovezii şi Mirului, în aspect pneumatologic;
 3. În limita posibilităţilor, de organizat studiul Catehismului în „şcolile duminicale” pe categorii de vârstă (copii şi adolescenţi);

Întrebări:

 1. În parohia Dumneavoastră lucrează catehizatori? Dacă „da”, care este formarea lor?
 2. De ce fel de resurse este nevoie pentru realizarea celor expuse mai sus şi de unde le puteţi obţine?
 3. Poate să vă ajute în aceasta grupul de laici-voluntari din parohie? Dacă „da”, cine sunt aceşti oameni şi câţi sunt ei?

b) Liturghie

 1. Pornind de la faptul că, în principal, comunitatea se adună pentru a participa la Liturghie, vă propunem să folosiţi această posibilitate pentru a informa credincioşii despre Marele Jubileu şi pentru formarea lor în spiritul acestuia, punând la bază tema anului în curs;
 2. Este nevoie de a folosi la maxim perioadele abundente de timp ca Adventul, Postul Mare, sărbătoarea hramului;
 3. Ar fi de dorit să fie celebrate liturghii speciale cu predică, cel puţin 2 ori pe săptămână;
 4. Ar fi util de a afişa periodic în locurile publice (biserică, la intrarea în ea) diverse placate cu reprezentări corespunzătoare temei comune, precum şi de a răspândi printre credincioşi a broşurilor şi foilor volante cu tematica Marelui Jubileu.

Întrebări:

 1. Există în parohia Dumneavoastră animatori liturgici? Este posibil de a forma o grupă de animatori? Susţineţi laicii în citirea lecturilor în timpul Liturghiei?
 2. Este posibil de a găsi colaboratori care v-ar ajuta la formarea şi educarea credincioşilor pentru diverse acţiuni liturgice?
 3. Care este situaţia cu cărţile liturgice? Le aveţi în cantităţi suficiente?
 4. Dispuneţi de cor, organist?
 5. Care este părerea Dumneavoastră referitor la Calendarul liturgic pentru anul în curs? Aveţi anumite propuneri pentru cel de anul viitor?
 6. Care este situaţia cu hainele inventarul liturgic? În ce stare se află? Le aveţi în cantităţi suficiente? Aveţi anumite probleme în acest sens?
 7. Aveţi anumite planuri concrete în vederea îmbogăţirii activităţii liturgice? În ce constau ele?

c) Spiritualitatea parohiei

Preotul este cel care ajută creştinul să-şi adâncească cunoştinţele proprii pentru vocaţie. Aceasta se realizează atât prin lectura şi comentarea textelor biblice, cât şi prin răspândirea unei spiritualităţi sănătoase, elaborate şi prezentate de Biserică.

Întrebări:

 1. Există, în afară de Sfânta Liturghie, întâlniri pentru lectura şi comentarea Bibliei sau întruniri-lecturi?
 2. V-aţi propus drept scop organizarea în comunităţi a misiunilor sau întrunirilor speciale în vederea unei mai adânci şi complete formări a credincioşilor?
 3. În cazul în care astfel de misiuni vor fi organizate rugăm să ne anunţaţi timpul când vor fi organizate şi de către cine vor fi conduse;
 4. Ce rugăciuni comune se citesc în parohia Dumneavoastră şi cum sunt ele organizate?

d) Grija pentru vocaţii

O comunitate fără vocaţii poate fi comparată cu un arbore neroditor. Isus şi azi cheamă tineri – fete şi băieţi – să-l urmeze.

Întrebări:

 1. Ce acţiuni pentru cultivarea vocaţiilor au loc în parohia Dumneavoastră. Sunt informaţi tinerii în mod suficient despre posibilitatea de a intra în seminar sau mănăstire?
 2. Cum programaţi să organizaţi Ziua şi Săptămâna vocaţiilor?
 3. Tinerii care doresc să intre în seminar este necesar de a fi îndrumaţi spre seminarele diecezane din iaşi, Kameneţ-Podolsk, Sankt-Petersburg. Tinerii, care doresc să intre în mănăstire, ar fi de dorit să fie îndreptaţi spre una din congregaţiile care activează în Moldova.

II. Aspecte social-caritative

Ultimii ani ne-au convins într-o măsură mai mare despre necesitatea realizării în Biserică a activităţilor social-caritative. Spre aceasta ne îndeamnă nu atât sărăcia care ne înconjoară, cât mesajul Evangheliei.

Întrebări:

 1. Cum vedeţi organizarea acţiunilor caritative în parohie?
 2. Activează în parohia Dumneavoastră „Caritas”? Dacă „da”, este elaborat deja Regulamentul de funcţionare şi Statutul?
 3. Care sunt direcţiile de activitate social-caritativă pentru anul viitor? Care este rolul voluntarilor în această activitate? Cum vedeţi formarea lor? Care este relaţia Dumneavoastră cu misiunea „Caritas Moldova”? Ce propuneri aveţi pentru îmbunătăţirea acestei relaţii?
 4. Cum colaboraţi cu organele de stat şi cele publice?
 5. Cum caracterizaţi situaţia socială locală?

III. Biserica şi şcoala

Cu toate ca Parlamentul nu a prevăzut pentru Biserică o oarecare activitate în cadrul şcolilor, multe biserici, de comun acord cu directorii au început să predea religia în şcoli.

Întrebări:

 1. Credeţi că este posibil aceasta şi în parohia Dumneavoastră?

IV. Colaborarea ecumenică şi inter-religioasă

Astăzi mai mult ca oricând Sfântul Părinte conduce Biserica spre o întâlnire frăţească cu Biserica Ortodoxă.

Întrebări:

 1. Aţi început colaborarea cu Biserica ortodoxă locală? Cum caracterizaţi aceste relaţii? Colaboraţi cu alte comunităţi ecleziale?
 2. Aveţi propuneri concrete în această direcţie?

V. Aspecte administrative

O comunitate bună trebuie să-şi organizeze bine nu doar activitatea spirituală, ci şi cea administrativ-gospodărească.

Întrebări:

 1. Aţi efectuat inventarierea bunurilor? Duceţi evidenţa cărţilor din dotarea parohiei?
 2. Aţi organizat arhiva?
 3. Care este situaţia cu bugetul parohial?
 4. Sunteţi în stare să pregătiţi şi să prezentaţi darea de seamă despre veniturile şi cheltuielile parohiei Dumneavoastră?

VI. Alte prevederi

 1. Salariile, pregătirea proiectelor, a excursiilor şi iniţiativelor turistice (pelerinaje) pentru anul viitor.