Am învăţat multe de la Biserica din Moldova

Interviu cu Fritz Wallner, credincios din comunitatea Schierling,
Preşedintele Consiliului Diecezan al Catolicilor din Regensburg

În ce constă misiunea dumneavoastră ca Preşedinte al Consiliului Diecezan al Catolicilor din Regensburg? Vă rog să vă prezentaţi cititorilor noştri.
Consiliul Diecezan al Catolicilor este forul recunoscut de episcop care promovează activitatea apostolică şi coordonează apostolatul laicilor.
Am misiunea de a conduce în mod voluntar acest for care în primul rând urmează sa valorifice multiplele talente şi carisme ale membrilor săi – spre slava lui Dumnezeu şi mântuirea oamenilor.
Consiliul Diecezan este format din 90 de membri care în mare parte au fost aleşi din decanate şi organizaţii ale celor 1,34 milioane de catolici din dieceză. În total lucrează, la momentul dat, în cele 33 de consilii decanale şi în cele 734 consilii parohiale mai mult de 15000 de femei, bărbaţi şi tineri, cu toţii voluntari; ei sprijină preoţii lor şi preiau în mod responsabil multe sarcini. Noi, cei din Consiliul Diecezan ajutăm aceste consilii decanale şi parohiale la realizarea misiunilor lor.
Am vârsta de 53 de ani, sunt căsătorit şi sunt tatăl 4 copii în vârsta de 12 până la 30 de ani.
Profesia mea este de contabil superior administrativ.
Sunt activ în biserică din copilărie ca ministrant, lider de grupuri pentru tineri, preşedinte de Familia Kolping şi din 1982 conducătorul consiliului parohial.

Cum vedeţi rolul laicilor în Biserica de astăzi? În ce mod şi în care sfere ale vieţii Bisericii laicii pot contribui astăzi la realizarea misiunii lor?
Conciliul Vatican II evidenţiază în mod deosebit Biserica drept Poporul lui Dumnezeu. Toţi credincioşii au datoria să se angajeze pentru credinţă mărturisind-o şi făcând ca valorile creştine să fie puse în lumină. Conciliul mai spune că există unitatea în misiune dar diversitatea în ministere (slujiri). Ceea ce înseamnă că episcopii şi preoţii sunt păstorii şi învăţătorii noştri care în mod deosebit vestesc Cuvântul lui Dumnezeu şi administrează sacramentele. Noi laicii introducem experienţele noastre pe care le facem în familiile, în profesia, şcoala şi în societatea noastră. Astfel Biserica rămâne aproape de temele şi problemele actuale reuşind ca astfel mesajul ei să ajungă la oamenii în diferitele lor situaţii de viaţă. Drept laicii catolici avem de influenţat societatea şi politica.
Aceasta înseamnă, în ziua de astăzi în Germania, că ne angajăm pentru ocrotirea vieţii, păstrarea zilei de Duminică ca ziua Domnului, întărirea familiilor şi a conştiinţei că suntem obligaţi la caritate şi la solidaritate mondială. Noi încercăm să fim glasul catolicilor laici în societatea de azi.
În interiorul Bisericii consfătuim pe episcop şi preoţi la misiunea noii evanghelizări şi oferim propuneri concrete despre cum poate fi adusă oamenilor credinţa într-o lume seculară. Conlucrăm la pregătirea, la chestiunile organizatorice şi finanţare, la formarea adulţilor.

Ce amintiri luaţi cu Dumneavoastră despre Moldova?
Sunt deosebit de impresionat de Biserica Dvs. misionară, de spiritul măreţ de comunitate şi de convieţuirea internaţională a membrilor. În aceste zile mi-am dat seama că noi catolicii din Germania discutăm aprig prea des despre fleacuri, în timp ce în Moldova Biserica lucrează optimist la propagarea şi aprofundarea mesajului lui Cristos.
Am convingerea că nu marginalizarea şi exigenţa dură a urmării lui Isus sunt cele care conduc la ţinta Evangheliei, ci căutarea plină de încredere prin dialog şi prin slujirea milostivă.
În aceste zile am avut ocazia de a învăţa multe de la Dvs. şi de la Biserica din Moldova! Mulţumesc!

Traducere din l. germană pr. Klaus Kniffki