Grigorăuca – Misiuni populare de Advent

resized_resized_DSCF9857[1]

În perioada 11-13 decembrie 2015 în Parohia Grigorăuca-Petropavloca, au avut loc trei zile de Misiuni populare în Advent, ca pregătire la sărbătoarea Naşterii Domnului la invitaţia pr. Daniel Medveş. Tema centrală a acestor misiuni a fost: „Rugaţi-vă neîncetat“ (1Tes. 5) și au fost predicate de Pr. Dr. Sebastian Diacu, ofmc.

Prima sf. Liturghie de misiuni am fost 3 preoţi, 2 persoane consacrate din parohie, credincioşi din comunitate şi copii de vârste felurite. Liturghia a fost prezidată de pr. Diacu Cristian, iar traducerea liberă şi directă a predicii i-a revenit pr. paroh al locului pe toată durata acestor misiuni. La celelalte, am rămas 2 preoţi, 3 persoane consacrate şi poporul credincios din ambele comunităţi catolice sus-menţionate.

resized_resized_DSCF9878[1]

„Rugaţi-vă neîncetat“. Tema centrală a misiunilor a vizat cu precădere un limbaj simplu, accesibil şi practic, însoţit de citaţii biblice şi exemple de viaţă creştină, uşor aplicabile în trăirea personală, pe care vi le împărtăşesc şi vouă, ca să vă bucuraţi împreună cu noi:

(1) „Rugaţi-vă neîncetat!” – prima zi – rugăciunea neîncetată, expresie a trăirii senine în Dumnezeu oriunde ne aflăm, pentru că „în El trăim, ne mişcăm şi suntem“ (Fap. 17,28); a fost prezentată istoria „Pelerinului rus“, cap. 1, care descrie interesul unui creştin interesat sincer de Dumnezeu, pentru a se ruga neîncetat, eforturile realizate şi dăruirea sa sufletească pentru a trăi cu bucurie frumuseţea şi candoarea rugăciunii neîncetate, aducătoare de pace interioară (Doamne Isuse, Fiului lui Dumnezeu, ai milă de mine, păcătosul);

(2) Credinţa trăită – a doua zi – bucuria credinţei în ajutorul lui Isus şi al Mariei; oricine poate trăi rugăciunea neîncetată dacă îşi trăieşte credinţa cu bucurie şi încredere în puterea Sf. Cruci, în exemplele de viaţă oferite de Isus şi Sf. Fc. Maria, Mama Sa, preţuind Sf. Liturghii şi importanţa spovezii (cel puţin o dată pe lună), sf. împărtăşanie frecventă, practicând iaculatoriile, iertarea şi ignorarea ofenselor în spirit de smerenie, rugăciunea neîncetată şi rămânerea la prezenţa lui Dumnezeu: numai cine nu crede, nu reuşeşte! Predica a fost însoţită de câteva exemple scurte, practice şi de îndemnul profetului Osea: „Haideţi să ne întoarcem la Domnul!“, pentru că numai aşa vom trăi rugăciunea neîncetată şi bucuria credinţei în ajutorul lui Isus şi al Mariei!

(3) Milostivirea divină – a treia zi -, (un scurt rezumat al zilelor precedente) darul Sf. Fec. Maria (exemplu de de trăire profundă a credinţei la prezenţa lui Dumnezeu, împreună cu ea să-l primim pe Isus în inimile noastre); milostivirea divină în tot ce ne înconjoară şi ni se oferă neîncetat (viaţa, credinţa, misterele credinţei, câteva exemple practice etc.).

Haideţi să ne rugăm neîncetat, să ne bucurăm de darul credinţei şi să lăudăm milostivirea divină „alergând ca într-un stadion, cu privirea aţintită pe Isus: El să fie premiul pe care îl căutăm şi motivul pentru care alergăm“ (1Cor) în această viaţă, în care totul are un sens… dacă descoperim Milostivirea divină, care face toată diferenţa între a fi şi a ne imagina creştini.

Pr. Dr. Sebastian Diacu, ofmconv.

Parohia Rîşcani – Cupcini (MD)