Joia Sfântă în Catedrala „Providența Divină” din Chișinău (actualizare foto)

Liturghia Crismei

Iată cât de bine și cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună! Este ca untdelemnul de preț pe cap, care coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, care se prelinge pe marginea veșmintelor sale (Ps 133,1-2).

Acest psalm al lui David reflectă cred cel mai bine sentimentele pe care episcopul și fiecare preot le trăiește în timpul Liturghiei Crismei din Joia Sfântă, când toți își amintesc de acel untdelemn de preț pe cap, care se prelinge pe marginea veșmintelor, adică pătrunde întreaga ființă a aceluia pe care Cristos, Marele Preot al mărturisirii noastre, cum îl numește Scrisoarea către Evrei (3,1), l-a ales și rânduit slujitor al sanctuarului. De la Cristos, prin episcop, acest untdelemn de preț trece pe capul tuturor preoților, care în această zi binecuvântată se adună în jurul păstorului diecezei pentru a-și reînnoi făgăduințele din ziua hirotonirii.

Și în acest an – unul jubiliar, dedicat Milostivirii – preoții care-și îndeplinesc misiunea sacerdotală în Dieceza de Chișinău s-au adunat în jurul episcopului Anton Coșa în inima diecezei, care este Catedrala „Providența Divină” din Chișinău. Sfânta Liturghie, în sunetele clopotelor, a început la ora 10.00, întregul prezbiterat intrând în procesiune, simbolizând prin aceasta poporul peregrin ce se îndreaptă spre patria veșnică. La începutul sfintei Liturghii, adresându-se colaboratorilor săi în via Domnului, Preasfințitul și-a exprimat bucuria de a locui împreună în această partea a Bisericii lui Cristos, de a-i vedea pe toți fiii săi adunați în jurul altarului catedralei și de a oferi împreună cu ei sfânta Jertfă a Liturghiei. La predică, păstorul a vorbit despre preoție ca manifestare a milostivirii lui Dumnezeu, ca un dar al lui Isus care, prin mâinile episcopilor, ajunge la cei aleși pentru misiunea sacerdotală. După cuvântul de învățătură, a urmat reînnoirea făgăduințelor din ziua hirotonirii, după care, în sunetele orgii, au fost aduse la altar uleiurile care urmau să fie binecuvântate la momentul potrivit. Cel al bolnavilor a fost sfințit înainte de doxologia finală de la Rugăciunea euharistică, iar cel al catecumenilor și sfânta crismă au fost sfințite după Rugăciunea după Împărtășanie. Înainte de binecuvântarea finală, episcopul i-a felicitat pe toți preoții cu această sărbătoare frumoasă, atât Preasfinția Sa cât și preoții primind în dar din partea comunității câte o floare albă, semn al purității.IMG_4408 IMG_4409 IMG_4430 IMG_4432 IMG_4436 IMG_4439 IMG_4448 IMG_4450 IMG_4455 IMG_4463 IMG_4471 IMG_4486 IMG_4497

Liturghia Cinei Domnului

Omul a mâncat pâinea îngerilor (Ps 78,25). Și o mănâncă în continuare ori de câte ori participă la sfânta Liturghie și, prin mâinile preotului, se împărtășește cu trupul lui Cristos. Memorialul instituirii sfintei Euharistii și a sfintei Preoții an de an se face în Joia Sfântă, la Liturghia Cinei Domnului, cu care și începe sfântul Triduum Pascal.

În Catedrala „Providența Divină”, această sfânta Liturghie a început la ora 18.00 la fel în sunetele clopotelor, care, după intonarea imnului Gloria in excelsis, au muțit și vor rămâne tăcute până la Vigilia Pascală. Lecturile sfinte, în care se vorbește despre marele mister al instituirii Euharistiei și Preoției, au fost urmate de predica Pr. Petru Ciobanu, care a vorbit despre umilința lui Cristos, manifestată nu doar prin moartea sa pe cruce, ci și prin cele două sacramente și prin iubirea pe care le-o arată ucenicilor cărora le spală picioarele. După predică, a urmat ritul spălării picioarelor, când Preasfințitul Anton, repetând gestul lui Isus, a spălat picioarele la 12 bărbați. Sfânta Liturghie a fost un motiv de mare bucurie pentru trei credincioși care pentru prima au mâncat pâinea îngerilor, depunând profesiunea de credință catolică în fața episcopului și a întregii comunități. La sfârșitul sfintei Liturghii, în sunetele imnului Pange lingua, sfânta Taină a fost depusă în altarul lateral, credincioșii având posibilitatea până la ora 22.00 să rămână în adorație în fața lui Isus Euharisticul.IMG_4507 IMG_4508 IMG_4514 IMG_4524 IMG_4537 IMG_4540 IMG_4543 IMG_4553 IMG_4583 IMG_4585 IMG_4591

Pr. Petru Ciobanu