Săptămâna Sfântă în Catedrala „Providența Divină”

Nucleul întregului an liturgic, concentrat în Săptămâna Sfântă, a adunat, ca în fiecare an, preoți și credincioși în jurul altarului Catedralei „Providența Divină”. Totul a început în Duminica Floriilor, când Biserica amintește intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. La cele trei sfinte liturghii, au fost binecuvântate ramurile înmugurite, simbol al acelor ramuri pe care locuitorii Cetății sfinte le așterneau în fața lui Isus, și s-a citit Patima după sfântul Matei. În cadrul Liturghiei de la 10.30, celebrată de Preasfințitul Anton Coșa, păstorul diecezei noastre, fiind Duminica Floriilor și Ziua Mondială a Tineretului, un grup de tineri au depus adeziunea în Acțiunea Catolică. După aceeași liturghie, tinerii Parohiei „Providența Divină” au fost gazda tinerilor veniți din alte parohii ale Decanatului de Centru la întâlnirea decanală a tineretului. Ziua s-a încheiat cu o oră de adorație a preasfântului Sacrament.

Zilele de luni, marți și miercuri au fost zile de pregătire, mai ales spirituală, pentru întâmpinarea marii Sărbători, fiind vizitați bolnavii și oferindu-se posibilitatea împăcării cu Domnul prin sacramentul Reconcilierii.

Joi dimineața, începând cu ora 10.00, Preasfințitul Anton, înconjurat de toți preoții Diecezei de Chișinău, a celebrat Liturghia crismei, în cadrul căreia, pe lângă binecuvântarea uleiului catecumenilor, al bolnavilor și sfintei crisme, preoții și-au reînnoit făgăduințele de la hirotonire.

Sfântul Triduum pascal a început în seara zilei de joi, cu Liturghia Cinei, în cadrul căreia episcopul a spălat, imitând gestul lui Isus, picioarele a șase bărbați, după care trei credincioși au făcut pentru prima dată profesiunea solemnă de credință, primind prima sfântă Împărtășanie. La finalul celebrării, sfânta taină a fost purtată în procesiune spre altarul lateral, rămânând spre adorație până la ora 22.00, a fost dezgolit altarul, iar clopotele au amuțit în așteptarea, alături de noul Israel, a veștii învierii Mântuitorului.

Vinerea Sfântă, petrecută în tăcere, post și abstinență, i-a adunat pe creștini, începând cu ora 17.00, la parcurgerea celor 14 stațiuni ale Căii crucii, condusă de Preasfințitul Anton, fiind propuse spre meditare textele sfântului Ioan Paul al II-lea. După Calea crucii, a început celebrarea pătimirii Domnului, cu lectura Patimilor după sfântul Ioan, rugăciunea universală, adorarea crucii și masa euharistică. La final, sfânta taină, în procesiune, a fost purtată la mormântul Domnului, amenajat în Capela „Maica Bunului Sfat”.

Vigilia vigiliilor, adică celebrarea solemnă a Învierii Domnului a început sâmbătă seara, la ora 20.00, prin aprinderea și binecuvântarea focului, de la care apoi a fost aprinsă lumânarea pascală, purtată în procesiune spre altarul catedralei, unde va rămână până la Solemnitatea Coborârii Duhului Sfânt. După proclamarea solemnă a Învierii de dna Reghina Nadkrenicinîi, au urmat patru lecturi din Vechiul Testament, care conțineau, în figură, marea taină celebrată în acea seară, după care, episcopul a intonat Gloria, clopotele reluându-și cântarea. După Evanghelie și predica păstorului nostru, a urmat Liturgia baptismală, când doi catecumeni au primit sfânta taină a Botezului, alți doi credincioși primind plinătatea Duhului Sfânt prin Confirmațiune. După tradiție, la sfârșitul Liturghiei, Isus din Euharistie a fost purtat în procesiune în jurul sfântului lăcaș, după care credincioșii, primind binecuvântarea, s-au îndreptat spre casele lor ca să continue bucurie Învierii, nu înainte de a le fi binecuvântate bucatele aduse.

Pr. Petru Ciobanu