Interviu acordat de Monseniorul Miguel Maury Buendía, Nunțiul Apostolic pentru Republica Moldova, cu ocazia vizitei Cardinalului Pietro Parolin

Reprezentantul diplomatic permanent al Papei Francisc, Mons. Miguel Maury Buendía a acordat un interviu cu ocazia vizitei istorice a Secretarului de Stat al Sfântului Scaun, Cardinalul Pietro Parolin. Excelența Sa a vorbit despre importanța primei vizite a unui secretar de Stat al Sfântului Scaun la Chișinău, despre Congresul Mondial al Familiei la care va participa Cardinalul Parolin, despre Jubileul de 25 de ani de la înființarea primelor structuri centrale ale Bisericii Catolice în Republica Moldova, și despre mesajul Sfântului Părinte pe care Eminența Sa îl aduce cu această ocazie.

Excelență, sunteți nunțiu apostolic pentru Republica Moldova, prin urmare, Sfântul Scaun este tot mai prezent dar şi tot mai în măsură să intre în realitatea acestui pământ. Aşadar, care este semnificaţia pe care o are pentru Sfântul Scaun vizita cardinalului Pietro Parolin, secretar de Stat, în Republica Moldova?

Mons. Miguel Maury Buendía: Încă din anii 90 era prevăzută o vizită a Papei Ioan Paul al II-lea aici, în Moldova, însă mai apoi lucrurile au evoluat diferit. O vizită a secretarului de Stat, indiferent în ce țară de pe glob, aduce cu sine un interes mediatic deosebit, devreme ce, la Vatican, numeroase reviste acreditate din lumea întreagă, oferă informația cu privire la faptul că secretarul de Stat a mers acolo sau dincolo. De ce a venit aici, la Chişinău? A venit pentru că a fost invitat de preşedintele Dodon. L-a invitat cu ocazia acestui Congres al Familiilor care are loc aici. L-a invitat şi Monseniorul Anton Coşa, episcopul catolic de Chişinău, întrucât Biserica Catolică celebrează anul acesta 25 de ani de când este prezentă într-o formă organizată, am putea spune juridică şi ierarhică. După căderea comunismului, Biserica şi ierarhia ecleziastică a fost reorganizată și aici. Cu această dublă semnificaţie vine cardinalul în Moldova.

Excelenţă, aţi scos în evidenţă două întâlniri importante: Congresul Mondial Familiilor şi cel de-al 25-lea an de existenţă a Bisericii Catolice în Moldova. Să analizăm aceste două momente. Să vorbim anume despre cum Sfântul Scaun va prezenta această valoare atât de afirmată de Papa Francisc a familiei în cadrul oricărei societăţi din această lume.

Mons. Miguel Maury Buendía: Nu ştiu ce va spune cardinalul la Congres, însă cred că va aduce şi un mesaj din partea Sfântului Părinte, care, după cum ştiţi, a celebrat Întâlnirea Mondială a Familiilor câteva săptămâni în urmă la Dublin. Problema familiei nu doar în Republica Moldova, ci în toată lumea și îndeosebi în fosta Uniune Sovietică este numărul crescând al divorțurilor. Există mai multe divorțuri decât căsătorii. Este o situaţie agravată şi datorită migraţiei, în care copiii ajung să rămână cu bunicii, în cele mai bune cazuri. Prin urmare, problema trebuie luată în serios şi analiază în profunzime. Poporul moldav a demonstrat că este un popor cu spirit de sacrificiu, un popor onest. Egoismul conduce la distrugerea familiei, aceasta fiind prima criză, atunci când fiecare merge pe cont propriu. Acest egoism trebuie depăşit dacă se doreşte să se construiască un viitor. Cred că Eminenţa Sa va vorbi puţin despre aceasta, întrucât Biserica priveşte cu o anumită preocupare situaţia care există astăzi în Occident, întrucât situația critică a familiei, ca să spun astfel, nu este doar o maladie moldavă, însă a lumii actuale.

Cu siguranţă. Dar şi 25 de ani de istorie a Bisericii Catolice în Moldova au fost în slujirea familiei, şi nu doar a familiei. Şi acest eveniment jubiliar este o ocazie de spune „mulţumesc” episcopului Anton Coşa, clerului, persoanelor consacrate, laicilor, un „mulţumesc” spus unei Bisericii care a crezut cât de importantă este prezenţa catolicilor aici, chiar fiind o minoritate.

Mons. Miguel Maury Buendía: Putem spune că Biserica Catolică este ca o plămadă, o comunitate mică-mică, însă anume din acest motiv este un germene şi un semn de speranţă. Biserica Catolică, adică Biserica Universală, este răspândită peste tot, pe tot pământul. Puţin ca şi aceşti migranţi care intră în contact cu Biserica Catolică acolo unde merg în Italia, în Spania, găsesc comunităţi catolice cu rădăcini profunde. Cu siguranţă vor fi cuvinte de mulţumire din partea cardinalului şi de bucurie de a celebra, pentru a spune aşa, ca într-o familie, aşa cum se celebrează zilele de naştere şi aniversările. Apoi, Eminenţa Sa este pentru prima dată când vine în Moldova şi, reluând răspunsul de la prima întrebare, repet că vine un secretar de Stat, care este primul colaborator al papei, echivalent primului ministru. Şi, în sine, acesta este deja un eveniment istoric important care are drept scop să apropie cele două realităţi şi, am putea spune, că recunoaşte misiunea la care este chemată Moldova de a fi punte de legătură între Occident şi Orient, cei doi plămâni ai Europei despre care vorbea sfântul Ioan Paul al II-lea.

Excelenţă, neputând face altfel, aţi folosit o expresie importantă, tipică, a Papei Francisc: speranţa, acea speranţă care nu trebuie să moară niciodată din inima omului. Drept concluzie a acestui dialog deschis, care este mesajul de speranţă pe care doriţi să-l transmiteţi acestui pământ, întrucât cardinalul va pleca, dar Excelenţa Voastră veţi rămâne aici pentru a sluji, alături de Monseniorul Anton Coşa şi de un popor care are nevoie de speranţă?

Mons. Miguel Maury Buendía: Eu cred că speranţa trebuie să se fundamenteze pe realitatea a ceea ce este fiecare. Poporul moldav de secole are valori importante. A fi mândri şi fideli acestor valori. Pe aceasta se poate de edificat viitorul, pe aceste rădăcini creştine, pe aceste rădăcini ale onestităţii, muncii şi generozităţii. Este necesar ca fiecare să se redescopere pe sine. Poporul moldav, ca şi alte popoare a avut experienţe istorice traumatizante şi se găseşte într-o situaţie economică nu pe deplin satisfăcătoare, însă răspunsul trebuie să vină de acolo, din ceea ce este fiecare, de acolo vine speranţa, o speranţă care are un fundament, mai ales fundamentul este credinţa în Dumnezeu. Dacă cineva este alături de Domnul, se poate face totul, se poate merge înainte. I-aş îndemna să fie oameni ai rugăciunii, contemplativi, ştiind că Dumnezeu este alături de ei, este cu ei, şi doar cu el pot depăşi pe toate. Mulţumesc.

Mihail Țurcanu