Hirotonirea întru preoție a Pr. Gabriel Cochiorca în Catedrala „Providența Divină”, Chișinău, 23 iunie 2019

Duminică, 23 iunie, în Catedrala „Providența Divină” din Chișinău, în cadrul unei Sfinte Liturghii prezidate de Preasfințitul Anton Coșa, a fost hirotonit întru preoție diaconul Gabriel Cochiorca. Pr. Gabriel, originar din Faraoani, România. își va dedica slujirea preoțească în dieceza noastră.

La eveniment au fost prezenți preoți, persoane consacrate și credincioși din dieceza noastră. De asemenea, în număr mare au fost prezenți oaspeți din România, preoți și credincioși. inclusiv rudele tânărului preot și rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iași, Mons. Benone Farcaș.

După celebrarea întregului ritual al hirotonirii (confirmarea pregătirii şi a vredniciei candidatului, invocarea tuturor sfinţilor, binecuvântările, încredinţarea potirului şi a misiunii slujirii poporului lui Dumnezeu, îmbrăcarea cu odăjdiile sfinte şi ungerea mâinilor), noul preot a fost invitat şi îmbrăţişat cu multă căldură de ceilalţi confraţi preoţi pentru a concelebra împreună cu Episcopul sf. Liturghie. Frumuseţea acestei sfinte Liturghii de hirotonire a fost cu atât mai clară, cu cât ea a fost explicată amplu în predica ţinută de Preasfinţitul Anton.

Pr. Gabriel a mulțumit lui Dumnezeu și Sf. Fecioare Maria pentru vocația și sfințirea primită. De asemenea, noul preot și-a exprimat recunoștința părinților și rudelor, precum și părinților formatori de la Seminarul mic din Bacău și Seminarul din Iași pentru sprijin și rugăciune, iar preoților și credincioșilor din Republica Moldova le-a mulțumit pentru primirea călduroasă în familia diecezei noastre. După liturghie, Pr. Gabriel a oferit binecuvântare credincioșilor.

Galerie foto