Conferința Episcopilor din România – ”Să mergem împreună”