LUNA MISIONARĂ EXTRAORDINARĂ, OCTOMBRIE 2019

Luna octombrie de anul acesta, 2019, a fost aleasă de Sfântul Părinte ca lună extraordinară a misiunilor pentru întreaga Biserica Catolica. Este o ocazie unică pentru noi toți: celebrarea centenarului scrisorii apostolice Maximum Illuda a papei Benedict al XV-lea ne ajuta să reaprindem ardoarea și pasiunea pentru misiunea lui Isus. A reînnoi din punct de vedere evanghelic misiunea, este nu numai o obligație, ci și o tema de mare actualitate în situația lumii actuale.

Scopul spiritual și pastoral al acestei luni misionare extraordinare este de a recunoaște și de trăi convinși că misiunea este parte esențială a Bisericii. Convertind inima și mintea noastră, să devenim discipoli misionari, Duhul Sfânt ne împinge către lumea care nu îl cunoaște și nu îl iubește pe Isus, mort și înviat pentru mântuirea lumii.

Motto-ul acestei luni, BOTEZATI ȘI TRIMIȘI. BISERICA LUI CRISTOS ÎN MISIUNE, ÎN LUME,  însoțesc logo-ul și indică două caracteristici a fiecărui creștin: botezul și trimiterea. Suntem invitați sa reflectăm asupra darului botezului nostru, prin care am fost imerși în bogăția vieții divine, în râul  de har care nu seacă niciodată pentru că izvorăște din moartea și învierea lui Cristos, care a împlinit cel mai mare act de iubire din istorie. Grație acestui dar, noi nu mai trăim după soarta păcatului și a morții, ci a harul și a și comuniunii cu Dumnezeu și cu frații noștri.

Logo-ul, ales de Sfântul Părinte, este bogat în semnificație: un glob transparent, îmbrățișat de crucea lui misionară, a căror culori evocă cele cinci continente. Crucea îmbrățișează toată lumea și unește popoarele, creând adevărate legături între persoane și Biserica Universală. Globul este transparent, astfel arătând că acțiunea noastră de evanghelizare nu are bariere nici limite. Culorile crucii sunt cele cinci, atribuite celor cinci continente: roșul reprezintă America, verdele Africa albul Europa, galbenul Asia și albastrul Oceania.

Cardinalul Fernando Filoni, Prefectul Congregației pentru Evanghelizarea Popoarelor, în scrisoarea adresata tuturor episcopilor din lume, din  8 aprilie 2018, în spiritul fraternității Bisericii Universale, oferă unele sugestii, care pot crea o atmosferă de celebrare misionară în țară și în fiecare dieceză:

  1. Organizarea unei celebrări diecezane sau națională pentru deschiderea Lunii Misionare Extraordinare, Octombrie 2019.

2. Organizarea veghii misionare cu tema propusă de Sfântul Părinte.

3. Propunerea unei celebrări Euharistice la nivel diecezan în duminica din Ziua Mondială a                Misiunilor.

4. Propunerea ca mici grupuri de persoane sau de familii să se adune în case pentru recitarea        Sfântului Rozariu cu intenție misionară, inspirați din originala intuiție a Venerabilei Pauline          Jaricot, fondatoarea Operei Misionare Pontificale pentru Răspândirea Credinței.

5. Promovarea unui pelerinaj marian sau către un sanctuar în memoria sfinților martiri                    misionari.

6. Promovarea strângerii de fonduri din oferte și donații economice pentru susținerea muncii          apostolice cu privirea la misiunea ad gentes și a formării misionare.

7. Să se propună tinerilor o activitate publică pentru vestirea Evangheliei.

8. Organizarea unei celebrări diecezane sau naționale pentru încheierea Lunii Misionare                  Extraordinare, Octombrie 2019.

La nivel parohial, parohii pot avea multe alte inițiative , implicând copiii, tinerii și adulții cu scopul de a provoca pe toți creștinii să participe activ la inițiativa papei Francisc. Exemplul său misionar trebuie să ne motiveze pentru a redescoperi chintesența botezului nostru: darul vieții divine și sublima obligație misionară de a continua lucrarea lui Cristos în lume. Directorii diecezani pentru Operele Misionare Pontificale pot fi un punct de referința pentru oricine dorește să se implice în opera misionară de evanghelizare, în special preoții și cei care au răspundere asupra grupurilor pastorale sau în școli.

 

Pr. Eugen Blaj
Director National OMP