Mesaj pentru Ziua Mondială a Misiunilor 2019

Luna Misionară Extraordinară, Octombrie 2019

Cu această ocazie, mă unesc cu credincioșii catolici din întreaga lume pentru a pătrunde tot mai mult în spiritul misionar al Bisericii și pentru a contribui cu rugăciunea și caritatea la extinderea activităților misionare până la marginile pământului, pentru ca orice națiune, orice etnie să fie transformată de misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu și de misterul său pascal, să cunoască dragostea sa mântuitoare și filiațiunea divină.

Cu privirile îndreptate spre Mama lui Isus și Mama noastră cerească, model eminent de misionar, îi cerem și ei să susțină cu rugăciunea sa misiunea Bisericii pentru a naște în Duh și în credință noi fii și fiice ai lui Dumnezeu.

Vă doresc tuturor multe haruri în această zi și o trăire cât mai autentic misionară a credinței noastre creștine.

Pr. Eugen Blaj,
director național OMP România și Republica Moldova