Întâlnirea preoților din Decanatul de Centru 2019

Pe 26 noiembrie 2019, a avut loc întâlnirea de toamnă preoților din Decanatul de Centru. În cadrul acesteia preoții au discutat despre planul pastoral, analiza și observarea celor făcute până în prezent, decizii și programare pentru unele laboratoare pastorale inter-parohiale și proiectarea unor acțiuni noi între parohiile din acest Decanat.

Subiectele discutate au vizat, în primul rând, programul pastoral diecezan: „Familia, tinerii și vocațiile”. Fiecare preot a evidențiat problemele, greutățile, perspectivele, soluțiile pentru fiecare dintre cele trei puncte ale programului pastoral. Un alt punct de interes a fost Duminica Cuvântului lui Dumnezeu, zi voită de Sanctitatea Sa, Papa Francisc, în a treia duminică din timpul de peste an. După alte discuții cu caracter organizatoric, a avut loc prânzul, iar după prânz, fiecare preot s-a retras în propria parohie.

Aceste întâlniri decanale au loc de două ori pe an și privesc latura pastorală și spirituală a activității preoților. Sunt un instrument benefic pentru cunoașterea problemelor, căutarea soluțiilor și implementarea lor armonioasă în fiecare parohie.

Pr. Gabriel Cochiorca