Pr. Petru Ciobanu – doctor în istorie

La 18 decembrie 2019, la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor în istorie a Pr. Petru Ciobanu, avându-l drept conducător științific pe Ion Gumenâi, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar. La eveniment a luat parte Preasfințitul Anton Coșa, Excelența Sa Bartłomiej Zdaniuk, ambasadorul Republicii Polone la Chișinău, profesori ai Facultății de Istorie și Filosofie a USM, membrii familiei Părintelui Petru Ciobanu, precum și oaspeți din Dieceza de Iași: Mons. dr. Benone Farcaș, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, Pr. dr. Ștefan Lupu, decanul Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, și Pr. dr. Fabian Doboș, în calitate de referent oficial al tezei de doctor.

Teza de doctor a Pr. Petru Ciobanu are drept titlu „Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică” și reprezintă rodul cercetărilor efectuate în ultimii cinci ani, mai ales în Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iași, Arhiva Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași și Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Chișinău. În prezentarea tezei, noul doctor în istorie a urmat structura acesteia, indicând printre altele contextul istoric creat odată cu Unirea Basarabiei cu Vechiul Regat și trecerea parohiilor romano-catolice dintre Prut și Nistru sub jurisdicția Diecezei de Iași, vizitele efectuate de episcopii Alexandru Th. Cisar și Mihai Robu în Basarabia, evoluția demografică a catolicilor din respectiva provincie, cele zece parohii catolice care au existat între cele două conflagrații mondiale în Basarabia, figuri reprezentative ale clerului romano-catolic basarabean și implicarea Bisericii Catolice în învățământ și caritate.

În baza votului celor cinci membri ai Consiliului Științific Specializat, care au votat în unanimitate „pentru”, Părintelui Petru Ciobanu i s-a acordat titlul de doctor în istorie.

Adresăm sincere felicitări părintelui și îi dorim mult succes și binecuvântarea Domnului în activitatea academică viitoare.

Pr. Petru Ciobanu s-a născut la 12 septembrie 1982 în orașul Ungheni din Republica Moldova. După absolvirea Liceului „Mihai Eminescu” din localitatea natală, a urmat studiile universitare la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moldova, unde a obținut licența (2004) și masterul (2005). În anul 2007 a fost admis la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, fiind hirotonit preot la 17 aprilie 2014, în Catedrala „Providența Divină” din Chișinău de către episcopul de Chișinău, Anton Coșa. În perioada 1 mai 2014 – 14 iulie 2019 a activat în calitate de vicar în Parohia „Providența Divină” din Chișinău, în anul 2017 fiind numit în oficiile de secretar episcopal și cancelar al Curiei Diecezane.

Pr. dr. conf. Ștefan Lupu