A fost publicat Mesajul Papei Francisc pentru Postul Mare

Sursa foto: https://www.vaticannews.va/

Astăzi a fost publicat mesajul Papei cu ocazia apropierii Postului Mare, care va începe pe 26 februarie cu ritualul impunerii Cenușei. Textul, împărțit în patru puncte, își ia îndemnul de la a doua Scrisoare a Sfântului Paul către Corinteni: „Vă rugăm pentru Cristos: lăsați-vă împăcaţi cu Dumnezeu!” (2 Cor 5,20).

De aici invitația de a ne pregăti de Paști cu o puternică nevoie de convertire. Primele două puncte iau în considerare tema „convertirii”, întrucât misterul pascal este fundamentul convertirii. Iată ce scrie Papa Francisc: „Bucuria creștinului vine din ascultarea și primirea veștii bune a morții și învierii lui Isus: kerygma. Adică este o problemă de a recunoaște modul în care viața noastră se naște din dragostea lui Dumnezeu Tatăl, din voința lui de a da viață din belșug”.

Mai mult, și acesta este tocmai al doilea punct, fiecare credincios trebuie să simtă nevoia convertirii, ceea ce implică a fi față în față cu Domnul răstignit și înviat, care m-a iubit şi s-a dat pentru mine (Gal 2,20). Un dialog de la inimă la inimă, de la prieten la prieten. De aceea rugăciunea este atât de importantă în timpul Postului”.

În cel de-al treilea punct, Papa Francisc vorbește despre Post ca o oportunitate: „Această nouă ocazie ar trebui să trezească un sentiment de recunoștință în noi și să ne zguduie de chinul nostru. În ciuda prezenței, uneori chiar dramatice, a răului în viața noastră, ca și în viața Bisericii și a lumii, acest spațiu oferit pentru a schimba cursul, exprimă voința tenace a lui Dumnezeu de a nu întrerupe dialogul mântuirii cu noi”.

Al patrulea punct este o amintire socială și etică a Misterului pascal, care „înseamnă a simți compasiunea pentru rănile lui Cristos răstignit, prezent în numeroasele victime nevinovate ale războaielor, a abuzurilor împotriva vieții, de la nenăscuți la bătrâni, a multiplelor forme de violență, dezastre de mediu, distribuția inegală a bunurilor pe pământ, traficul de ființe umane sub toate formele sale și setea nestrămutată de profit, care este o formă de idolatrie”.

În text, Papa a anunțat, de asemenea, o convocare specială pentru a face față politicii cu spirit evanghelic: „În Postul Mare al anului 2020, între 26 și 28 martie, am convocat tineri economiști și antreprenori la Assisi, cu scopul de a ajuta la formarea unei economii mai juste și mai inclusive decât cea actuală”.