A fost tipărit Anuarul Diecezan pentru 2020

Dieceza de Chișinău a publicat Anuarul Diecezan pentru anul 2020, în care sunt indicate date și informații utile, care permit cunoașterea mai detaliată a Bisericii Catolice din Republica Moldova.

În partea inițială este o scurtă istorie a Bisericii locale, după prezentarea Sfântului Părinte, Nunțiului Apostolic și a Episcopului de Chișinău.

Urmează prezentarea Curiei diecezane, a parohiilor, preoților și persoanelor consacrate. În partea finală sunt enumerate celelalte informații despre Dieceză, de la laici până la organizații sociale.

În ultima parte sunt indicate zilele de naștere ale preoților și ale persoanelor consacrate, precum și data hirotonirii clerului.

Anuarul este un instrument funcțional și accesibil, util pentru consultare și mai ales pentru posibilitatea oferită de a contacta preoți, parohii, organizații, persoane consacrate și laici.

Doritorii de a primi o copie pot contacta secretariatul Diecezei.