Miercuri, 8 aprilie – ZIUA DIECEZANĂ DE PENITENȚĂ, POST ȘI RUGĂCIUNE

Ținând cont de încercarea dificilă prin care trece populația și simțind responsabilitatea pastorală de a chema comunitatea diecezană la un moment de credință și rugăciune, Preasfințitul Anton Coșa a declarat ziua de miercuri, 8 aprilie, „ziua diecezană de penitență, post și rugăciune”.

În scrisoarea trimisă comunității, Episcopul a scris: „Suntem chemați să fim vestitori de speranță și, în timp ce simțim neputința în fața acestui rău, în tăcerea rugăciunii trebuie să creștem în încrederea în Dumnezeu, în voința lui și în iubirea sa infinită, așa cum îndeamnă Sfântul
Paul: „Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruiţi în rugăciune! Luaţi parte la trebuinţele sfinţilor! Practicaţi ospitalitatea!” (Rom 12: 12-13).

„Trebuie să facem gesturi concrete – continuă Episcopul – care pornesc din inimă și care să devină mesaje de speranță. Vom oferi jertfele noastre pentru victimele pandemiei, pentru persoanele infectate și pentru familiile lor, pentru cei care activează în spitale. Renunțarea va permite să ne gândim la suferința multora în acest timp”.

Miercurea Săptămânii Sfinte, care precede marele Triduum, care duce spre Paști, va fi trăită de toți credincioșii Bisericii Catolice în formă de penitență și de post, susținută de rugăciuni, de asemenea va fi un dar oferit lui Dumnezeu pentru binele creației și toți cei care suferă de pandemie.