22 mai – aniversarea consacrării Catedralei „Providența Divină” Episcopul Anton Coșa: „Acesta este timpul pe care Dumnezeu l-a dorit pentru noi, pentru poporul său”.

În fiecare an, pe 22 mai, întreaga Dieceză se întâlnește pentru a sărbători, așa cum este prevăzut în calendarul liturgic, aniversarea consacrării Catedralei „Providența Divină” din Chișinău. Anul acesta, din cauza evenimentelor deja cunoscute, nu a fost posibilă celebrarea tradițională a Liturghiei, cu prezența clerului, a persoanelor consacrate și a credincioșilor.

Celebrarea va avea loc respectând prevederile în vigoare si fiecare parohie va celebra liturghiile in comuniune cu Catedrala.

Ce semnificație are această sărbătoare?

A sărbători aniversarea consacrării Catedralei înseamnă a recunoaște devotamentul lui Dumnezeu față de poporul său botezat, pentru care a dorit să fie ridicat acest templu, ca semn al unității întregii Biserici locale în jurul episcopului său. De fapt, în Catedrală există „catedra” sau scaunul liturgic, pe care o ocupă episcopul în timp ce prezidează liturghiile și pe care nimeni altcineva nu o poate folosi.

Celebrarea dedicată consacrării invită să se ia în considerare cu mare atenție și spirit de credință Catedrala din Chișinău, dedicată „Providenței Divine”, actualmente modernizată și îmbogățită grație și angajamentului Episcopului Anton Coșa, care în timpul șederii sale la Chișinău a dorit ca acest templu să fie simbolul clar al prezenței catolice la Chișinău și în întreaga Republică Moldova.

„Catedrala – a spus Mons. Anton Coșa – este semnul credinței catolice a unei părți din populația Republicii Moldova, dar este și locul în care poporul lui Dumnezeu trăiește comuniunea cu episcopul. Astăzi aducem laude și slavă Preasfintei Treimi pentru această biserică, care este o reflectare a Luminii lui Cristos, în istoria lumii”.

„Fie ca această sărbătoare să fie o invitație pentru toată lumea – a continuat Episcopul – de a trăi mereu în deplină comuniune și de a aduce glorie lui Dumnezeu prin toată viața noastră, pentru toate câte a făcut el pentru noi! Acesta este templul lui Dumnezeu, și prin credința noastră, și noi trebuie să trăim o parte din acest timp pentru mântuirea umanității”.

C. L.