Caritas Moldova – Mesajul Episcopului Anton Coșa (3)

Caritas Christi urget nos! (2 Cor. 5,14). De când există Biserica, există și caritatea creștinească, făcută în numele și din porunca lui Cristos.

Deja din primele zile ale prezenței mele în Parohia „Providența Divină” din Chișinău am încercat să dau naștere unui curent de caritate în sânul comunității noastre, cu activități modeste dar care au crescut din zi în zi, realizând și împlinind porunca lui Cristos.

Printre primele inițiative mai mari au fost cele legate de asistența unor familii a combatanților căzuți în luptele de pe Nistru, și asigurarea a numeroase familii cu produse alimentare pentru copilași. Pe atunci am colaborat cu diferite organizații care aveau infrastructură în toata țara. Pe acest schelet de caritate, după înființarea Administraturii Apostolice de Moldova, am dat naștere unei instituții de caritate la nivel diecezan. Așa s-a născut Caritas Moldova.

In aceşti 25 de ani de activitate am avut mai mulți colaboratori de valoare care s-au dăruit cu toată dragostea scopurilor acestei instituții, identificându-se cu ea. Astăzi Caritas Moldova, reorganizată într-o fundație, cu o echipă tânără și plină de entuziasm, cu un președinte tânăr, profesionist și atașat Bisericii si valorilor Evangheliei, continuă slujirea carității, în numele lui Cristos, prin mandatul primit din partea Bisericii.

În acest moment aniversar, nu pot decât să-i mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că ne-a permis să fim și noi părtași la realizarea planurilor sale pentru această parte a Bisericii Universale și ne-a ajutat să facem mult bine în numele său. Iar celor care mi-au stat alături, mulțumindu-le din toată inima pentru dăruire, le împart cu toată dragostea, binecuvântarea mea arhierească, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. 

+ Anton Coșa