Joi, 28 mai – meditație despre Maria, Ajutorul creștinilor

Conștienți de importanța Mariei în istoria mântuirii, deja în Antichitate creștinii au început să i se adreseze ei cu titlul de Ajutorul creștinilor. Cu această invocație i s-au adresat Fecioarei creștinii din catacombe, dar și sfinți ca Ioan Gură de Aur, Roman Melodul, Ioan Damaschinul, Pius al V-lea, Ioan Bosco, Ioan Paul al II-lea.

Evanghelistul Ioan plasează începutul minunilor lui Isus la nunta din Cana. Și nu în zadar. În tradiția profetică, nunta simbolizează alianța reînnoită dintre Dumnezeu și poporul ales. Și în această alianță, Maria joacă un rol determinant. Mai întâi, pentru că din ea s-a născut în trup Fiul lui Dumnezeu, apoi pentru că ea, Mamă iubitoare, mijlocește necontenit pentru noi, oamenii, fericirea și bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan această fericire este simbolizată de vin. În Biblie vinul este mai mult decât o simplă băutură care „înveselește inima omului” (cf. Ps 103,15). El simbolizează fericirea rezervată timpurilor mesianice. Deci aceasta e ceea ce mijlocește Maria, ca Ajutorul creștinilor, pentru cei doi miri: fericirea. Și întrucât cei doi miri suntem fiecare dintre noi, Maria și pentru noi mijlocește ceea ce ne dorim fiecare: o viață fericită.

De la înălțimea crucii sale, Isus îi spune ucenicului iubit, care, cu siguranță, a fost prezent la nunta din Cana: „Iat-o pe mama ta” (In 19,27). Același lucru ni-l repetă în fiecare zi: „Aceasta este Mama voastră”. Și după cum, în momentele grele prin care trecea Egiptul din cauza secetei, faraonul le spunea egiptenilor: „Mergeți la Iosif și ce vă va spune el, aceea faceți!” (Gen 41,55), la fel și eu vă îndemn astăzi ca în momentele de încercare, atunci când vi se termină vinul și vi se pare că viața se prăbușește, să „mergeți la Ajutorul creștinilor și ce vă va spune ea, să faceți”. Iar Maria nu ne spune nimic altceva decât: „Faceți tot ce vă va spune Isus”. Iar Isus ne spune: „Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă” (Mt 11,28).

Și după cum zilnic ne adresăm lui Dumnezeu cu rugăciunea Tatăl nostru, să ne adresăm și Mariei, spunându-i: „Mama noastră, care ai ajuns în ceruri, binecuvântat să fie numele tău, vie împărăția Fiului tău, facă-se voia lui în noi, la fel cum s-a făcut în tine. Mijlocește pentru noi pâinea noastră cea de toate zilele, pe Isus din Euharistie, trupul căruia, zămislit de Duhul Sfânt în sânul tău neprihănit, vrem să-l primim. Roagă-l pe Isus să ne ierte greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri și nu lăsa să fim duși în ispită, ci ne ajută în lupta împotriva Celui Rău, capul căruia l-ai zdrobit dându-l lumii pe Isus Cristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin”.

Pr. dr. Petru Ciobanu