Sâmbătă, 23 mai – meditație despre Fecioara credincioasă

În Litania lauretană, Fecioarei Maria i se atribuie un alt titlu deosebit, acela de Fecioară credincioasă. Care au fost motivele acestui titlu? Fecioara Maria a spus DA voinței lui Dumnezeu și a pus împlinirea voinței sale deasupra oricărui lucru. Fecioara Maria este atât de unită cu Isus pentru că a avut cunoașterea inimii lui, cunoașterea credinței, hrănită de experiența maternă și de legătura intimă cu Fiul său. Maria este fecioara credincioasă care i-a făcut loc lui Dumnezeu în inima sa, în proiectele sale; este credincioasa capabilă să perceapă în darul Fiului venirea acelei plinătăți a timpului în care Dumnezeu, alegând calea umilă a existenței umane, a intrat personal în brazda istoriei mântuirii. Pentru aceasta nu poate fi înțeles Isus fără Mama sa.

 „Credința Mariei dezleagă nodul păcatului” (LG 56). Ce înseamnă aceasta? Părinții conciliari au reluat o expresie a sfântului Irineu care spune: „Nodul neascultării (comise de) Eva s-a dezlegat cu ascultarea Mariei; ceea ce fecioara Eva a legat cu necredința ei, fecioara Maria a dezlegat cu credința ei” (Adversus haereses III,22,4).

„Nodul” neascultării, „nodul” necredinței. Când un copil nu ascultă de mama sau de tata, am putea spune că se formează un mic „nod”. Ceva asemănător se întâmplă în raportul nostru cu Dumnezeu. Atunci când noi nu îl ascultăm, nu urmăm voința sa, înfăptuim acțiuni concrete în care arătăm lipsa de încredere în el – și acesta este păcatul – se formează ca un nod în interiorul nostru. Aceste noduri ne iau pacea și seninătatea. Sunt periculoase, pentru că de la mai multe noduri poate să vină o încurcătură de noduri, care este tot mai dureroasă și tot mai dificil de dezlegat. Dar nimic nu este imposibil milostivirii lui Dumnezeu! Chiar și nodurile cele mai încurcate se dezleagă prin harul său. Maria, care cu acel „da” al ei a deschis ușa lui Dumnezeu pentru a dezlega nodul vechii neascultări, este mama care, cu răbdarea și cu gingășia ei, ne conduce la Dumnezeu, pentru ca el să dezlege nodurile sufletului nostru cu milostivirea sa de Tată. Putem să ne întrebăm în inima noastră: care sunt nodurile din viața mea? „Ei, părinte, nodurile mele nu se pot dezlega.” Este o greșeală! Toate nodurile conștiinței pot fi dezlegate. Îi cer Mariei să mă ajute să am încredere în milostivirea lui Dumnezeu, pentru a le dezlega, pentru a mă schimba. Ea, Fecioara credincioasă, cu siguranță ne va spune: „Mergi înainte, mergi la Domnul”, și ea ne conduce de mână ca o mamă spre îmbrățișarea Tatălui milostivirii. Să ne întrebăm: ce noduri sunt în viața mea? Îi cer eu Mariei ca să mă ajute să am încredere în milostivirea lui Dumnezeu pentru a mă schimba?

Pr. Gabriel Cochiorca