Vineri, 22 mai – meditație despre Maria, discipola Domnului

Sfânta Fecioară Maria este cunoscută în primul rând ca Mama Fiului lui Dumnezeu, cea care, printr-un har deosebit din partea lui Dumnezeu, a fost aleasă, pregătită și învrednicită să devină Mama Mântuitorului, însă a fost, cu siguranță, și „prima și cea mai perfectă discipolă”(Marialis cultus, nr.35). Sfântul Augustin spunea că „a însemnat mai mult pentru Maria să fie discipola lui Cristos, decât Mama lui”.

A fi discipol, ucenic a lui Cristos este o chemare, dar și o mare responsabilitate care necesită capacitatea de a-l alege și primi în mod liber, cu toate exigențele sale: „Dacă cineva vine după mine și nu-și urăște tatăl, mama, femeia, copiii, frații și surorile, ba chiar propria sa viață, nu poate fi discipolul meu. Cine nu-și poartă crucea și nu vine după mine nu poate fi discipolul meu” (Lc 14,26-27).

Așadar, a fi discipol presupune în primul rând a renunța la propria voință și a face voia lui Dumnezeu. Maria, în dialogul cu îngerul Gabriel, își exprimă ferm disponibilitatea de a colabora cu voința lui Dumnezeu: „Fie mie după cuvântul tău”(Lc 1,38). Dumnezeu a făcut-o model care primește cuvântul, îl păstrează în inima ei, îl meditează, dar îl pune și în practică cu iubire.

În al doilea rând, a fi discipol înseamnă a-l urma pe Cristos. Avem suficiente referințe în Evanghelii care ne vorbesc despre Maria care se află în preajma lui Isus, îl urmează, însă, poate cea mai grăitoare prezență alături de Fiul ei este cea de pe Calvar, la picioarele crucii.

Toți, prin taina sfântului Botez, am devenit ucenici ai lui Cristos și membri ai familiei creștine. Toți suntem chemați, cu docilitate, să ascultăm cuvântul lui, să-l medităm și să-l punem în practică. Toți suntem chemați să acceptăm și să colaborăm cu voința lui Dumnezeu. Dar mai mult, toți suntem chemați să-l urmăm, chiar și pe Calvar. Iar în acest drum anevoios, Maria devine pentru fiecare dintre noi modelul „discipolei perfecte”.

Pr. Mihai Balan