Un an de trăit cu enciclica Laudato sì (3). Obiective și reflecții timp de un an de viață cu enciclica „Laudato sì”

Cu ocazia anului de reflecție asupra enciclicei Laudato sì, comunitățile ecleziale sunt chemate să reflecteze asupra unor aspecte utile pentru educarea credincioșilor în respectul față de creație și, de asemenea, pentru păstrarea acesteia, realizând și anumite acțiuni practice.

Care sunt punctele care pot face obiectul reflecției și acțiunii?

1.      Răspuns la strigătul Pământului: utilizarea mai mare a energiei curate și regenerabile, reducerea combustibililor fosili, pentru a atinge neutralitatea emisiilor de carbon, protejarea și promovarea biodiversității, accesul la apă potabilă pentru toți.

2.      Răspuns la strigătul săracilor: apărarea vieții umane de la zămislire până la moarte și a tuturor formelor de viață de pe Pământ, acordând o atenție deosebită grupurilor celor mai vulnerabile, inclusiv comunităților indigene, migranților, copiilor supuși riscului sclaviei.

3.      Economie ecologică: producție durabilă, comerț echitabil, consum etic, investiții etice, renunțarea la combustibilii fosili și la orice altă activitate economică ce ar putea provoca daune planetei și locuitorilor acesteia, investiții în energia regenerabilă.

4.      Adoptarea unui stil de viață simplu: sobrietatea în consumul de resurse și energie, evitarea materialelor plastice de unică folosință, adoptarea unei diete bazate pe plante și reducerea consumului de carne, utilizarea mai mare a transportului public și evitarea mijloacelor poluante.

5.      Educația ecologică: revizuirea și redefinirea programelor de învățământ, reformarea școlilor în lumina ecologiei integrale, cu scopul de a crea conștientizare ecologică, de a stimula acțiuni concrete și de a promova vocația ecologică a tinerilor, profesorilor, liderilor în educație.

6.      Spiritualitatea ecologică: restaurarea unei viziuni religioase a creației lui Dumnezeu, încurajarea unui contact mai mare cu natura, într-un spirit de uimire, laudă, bucurie și recunoștință, promovarea sărbătorilor liturgice axate pe creație, dezvoltarea abordărilor ecologice în cateheză, rugăciune, în reculegeri, în formare.

7.      Participarea activă la îngrijirea creației: promovarea campaniilor de sensibilizare.