Academia de Studii Teologice de Chişinău

Sfântul Ioan Paul al II-lea, în exortaţia apostolică „Christifideles laici”, descrie foarte sugestiv rolul laicilor în Biserică. În acest document, folosindu-se de parabola viţei-de-vie, Sfântul Părinte scrie: „Credincioşii laici nu sunt pur şi simplu lucrătorii care lucrează în vie, ci sunt parte a viei însăşi: «Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele» (In 15,5), spune Isus”. Încrezător în realitatea adevărului, Ioan Paul al II-lea, în acelaşi document, scrie: „Cu siguranţă că glasul Domnului răsună în fiinţa însăşi a fiecărui creştin, care, prin credinţă şi sacramentele iniţierii creştine, este făcut asemenea lui Isus Cristos, este inserat ca membru viu în Biserică şi este subiect activ al misiunii sale de mântuire”.

Răspunsul la chemarea Bisericii de a-i forma şi a-i atrage pe laici să participe activ la misiunea Bisericii l-a reprezentat, la 11 iunie 2011, deschiderea Academiei de Studii Teologice a Episcopiei Romano-Catolice de Chişinău, care are scopul „de a-i oferi poporului creştin posibilitatea de a se cunoaşte mai bine pe sine însuşi şi învăţătura creştină, de a cunoaşte mai profund adevărurile de credinţă, pentru a fi transmise mai departe comunităţii catolice şi întregii societăţi”.

Academia

Academia de Studii Teologice oferă o instruire creştină sistematică de nivel academic pentru studenţii de diferite vârste; pentru studenţii ce învaţă la diferite facultăţi din instituţiile de învăţământ statale şi care studiază discipline ce nu sunt legate de religie sau teologie, precum şi pentru persoanele care au trecut de vârsta studenţiei.

Scopurile fundamentale ale Academiei:

  • Să ofere unui spectru mai larg de membri ai societăţii cunoştinţe teologice serioase şi sigure referitoare la esenţa creştinismului, să răspundă la cele mai importante întrebări ce privesc credinţa, Biserica, Sfânta Scriptură, istoria, realitatea prezentă şi diferenţele confesionale;
  • Academia se orientează spre formarea integrală a persoanei, precum şi spre lărgirea posibilităţilor de educare a liderilor în slujirea şi asistenţa în parohiile Bisericii locale;
  • Integrarea cunoştinţelor academice şi a formării sirituale într-o serie de slujiri necesare cum sunt: cateheţi; colaboratori în domeniul asistenţei sociale pentru categoriile social-vulnerabile, domeniu în care deja sunt implicate structurile bisericeşti; colaboratori în domeniul comunicaţiilor sociale, precum şi în domeniul pastoraţiei familiale.

Nivelul academic al studiilor este asigurat de formatori şi profesori bine pregătiţi.

Planul de studii academice este prevăzut pentru trei ani. În fiecare vară, în cadrul Academiei, au loc cursuri de formare spirituală, cum ar fi exerciţii spirituale şi seminarii.

Cursuri de formare generală

I. Sfânta Scriptură
1. Introducere în Vechiul Testament
2. Introducere în Noul Testament
3. Alte cursuri detaliate despre Sfânta Scriptură

II. Teologia dogmatică
1. Teologie fundamentală
a) credinţa
b) Biserica
2. Cristologie
3. Sacramente
4. Mariologie
5. Ecumenism

III. Teologie morală
1. Teologie morală fundamentală
2. Morala matrimonială şi familială
3. Morala socială
4. Probleme de morală în societatea contemporană

IV. Teologie pastorală
1. Catehetică
2. Pedagogie

V. Teologie spirituală

VI. Discipline suplimentare
1. Filozofie creştină
2. Istoria Bisericii
3. Drept canonic
4. Teologie liturgică

Toţi cei care doresc să-şi aprofundeze credinţa, relaţia cu Dumnezeu şi să discearnă propria misiune în Biserică sunt invitaţi să se folosească de această oportunitate oferită de Academia de Studii Teologice. Pentru generaţia tânără şi pentru studenţi această cunoaştere deschide calea spre alte cunoştinţe.

Date de contact
Rectorul Academiei
Mons. dr. Benone Farcaş
tel. 0 22 22 34 70
Secretarul Secţiei de limbă română
Pr. Ştefan Socaciu
tel. 0 22 58 19 69