Caritas

Misiunea Religioasă Catolică Caritas Moldova

(www.caritas.md) înregistrată, în forma sa juridică actuală, la 10 mai 1995, este o organizaţie cu caracter umanitar şi de binefacere, care contribuie, prin activităţile sale, la eradicarea sărăciei şi instituirea unor sisteme sociale echitabile, promovând valorile toleranţei şi milei creştine. Caritas Moldova, creată la iniţiativa Episcopului de Chişinău, reprezintă nu altceva decât braţul milostiv al Bisericii, care vine să aline, să poarte de grijă, să îndrume, dar mai ales să facă dreptate şi să dăruie iubire. Menirea de a înfăptui acte caritabile nu este un fenomen nou în Biserică, care dintotdeauna a îndrumat să împărţim bunurile noastre cu cel lipsit. Astfel, prin intermediul Misiunii Caritas, Biserica Catolică din Republica Moldova a iniţiat numeroase proiecte chemate sa vină în întâmpinarea sărăciei şi a noilor fenomene legate de aceasta.

MRC Caritas Moldova este unul dintre cei 48 de membri ai Federaţiei Caritas Europa (CE) (www.caritas-europa.org) şi membru al Caritas Internationalis (CI) (www.caritas.org), o confederaţie globală care cuprinde 162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, eforturile căreia sunt îndreptate spre construirea unei lumi mai bune, în special pentru persoanele defavorizate, indiferent de rasă, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau apartenenţă politică. Fiind Membru cu drepturi depline a CE şi CI, Caritas Moldova împărtăşeşte aceleaşi valori spirituale şi religioase: nu este nimic mai sacru pe pământ decât bărbatul şi femeia, chipuri ale iubirii lui Dumnezeu; valori ale respectului demnităţii umane şi ale parteneriatului social interuman – pentru a contribui la conceperea unor soluţii şi programe pentru cei săraci şi vulnerabili. 

Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile. 

Caritas-ul în Dieceza de Chişinău are următoarea structură: 
Conducătorul suprem în persoana episcopului, ES Anton Coşa, este reprezentat de către Pr. Alfred Weiss, preşedinte în exerciţiu şi al Consiliului de Administrare. 
Executivul este alcătuit din Biroul Naţional, compus din colaboratori laici, şi 11 Filiale – Caritas Parohiale, care sunt coordonate de către pr. Paroh în calitate de Director şi un Coordonatori laic. 

În decursul întregii sale perioade de activitate, proiectele Caritas Moldova au fost axate pe aşa domenii prioritare cum sunt: 

I. Asistenţa Socială şi Medicală; 
II. Programe educaţionale; 
III. Dezvoltare comunitară şi a infrastructurii sociale; 
IV. Intervenţii în cazul calamităţilor naturale; 
V. Ajutor umanitar 

La modul practic implementarea acestor proiecte s-a reflectat prin: deschiderea sau susţinerea Grădiniţelor de copii, întreţinerea Cantinelor sociale, înfiinţarea Centrelor de zi pentru copii, bătrâni şi persoane fără adăpost, acordarea îngrijirilor medicale la domiciliu, dotarea spitalelor cu echipament medical şi para-medical, burse pentru studenţi, acordarea ajutoarelor umanitare şi medicamentelor persoanelor nevoiaşe, reparaţia orfelinatelor şi altor clădiri cu menire socială, program de prevenire a migraţiei ilegale, etc. 
Începând cu mai 2003 Caritas Moldova a fost reorganizată administrativ, fiind introdus un nou organ – Consiliul de Administraţie, compus din 5 persoane (trei preoţi şi doi experţi laici) care se reunesc lunar pentru discutarea problemelor strategice. Prin ordinul Episcopului din iunie 2008 a fost numită componenţa Consiliului pentru 2008-2012, şi care include următorii membri – Pr. Alfred Weiss, Pr. Klaus Kniffki, Pr. Piotr Kuszman, Dra Elena Ajder (Episcopie), Dl Ilie Zabica (Regina Pacis). 

În mai 2005 Caritas Moldova a sărbătorit 10 ani de activitate, jubileu de care s-au bucurat colaboratorii, beneficiarii, donatorii şi prietenii organizaţiei. O prezenţă specială în cadrul acestor celebrări a fost Em. Sa Card. Cristoph Schonborn din Vienna. 

Din cadrul proiectelor realizate de Caritas în ultima perioadă pot fi menţionate următoarele: 
1. Home Care Chişinău Bălţi şi Edineţ. Prin cele trei departamente (medical, educaţional, lobby şi advocacy) proiectul dat a reuşit să asigure pentru numeroşi beneficiari o gamă întreagă de îngrijiri la domiciliu: servicii sociale, medicale şi de instruire. 
2. Consultanţa oftalmologică de care au beneficiat 108 copii rămaşi fără tutela părintească din cadrul Şcolii auxiliare din s. Vîsoca, r-ul Soroca. 
3. Centrele Medico-sociale din Bender, Chişinău, Grigorăuca, Stîrcea, Stăuceni şi Tiraspol. Scopul de bază al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor şi sporirea accesului persoanelor defavorizate la ajutorul medical primar. 
4. Farmacia – proiect care se desfăşoară pentru ajutorarea persoanelor nevoiaşe cu medicamente necesare. 
5. Echipament şi produse alimentare pentru Spitalul de Tuberculoză din Chişinău. 
6. Susţinerea Centrelor de zi pentru copii din familii vulnerabile din Bălţi, Tiraspol şi Rîbniţa, dar şi a grădiniţelor din s. Stîrcea, Glodeni, s. Creţoaia, Anenii Noi şi s. Slobozia Raşcov, Camenca. 
7. Căminul de noapte pentru persoanele fără adăpost „Sfîntul Ştefan” din com. Stăuceni care permite reintegrarea în societate a persoanelor fără adăpost, ameliorarea stării lor de sănătate fizică şi morală. 
8. Renovări la Gimnaziul-internat din s. Napadova, Floreşti, Şcoala auxiliară din s. Vîsoca, Soroca, la sala sportivă a şcolii din s. Slobozia Raşcov, Camenca, la sistemul de ventilare la Spitalul de Tuberculoză din Chişinău, la clădirea Centrului de zi pentru bătrâni din Rîbniţa, la atelierul de meserii din Şcoala auxiliară s. Popeasca, Ştefan Vodă. 
9. Susţinerea Cantinelor sociale pentru a asista persoanele vulnerabile prin oferirea unui prânz gratuit. 
10. Oferirea sprijinului victimelor inundaţiilor din luna iulie. 

În 2008 este elaborat noul Plan Strategic 2008-2010 care stabileşte drept obiective principale: 
I. Consolidarea reţelei Caritas prin intermediul promovării guvernării competente şi echilibrate 
II. Asigurarea accesului beneficiarilor la îngrijirea sănătăţii, siguranţă şi informaţie 
III. Construirea unui viitor mai bun pentru copii şi tineri prin oferirea instruirii educaţionale, susţinerii spirituale, morale, materiale, profesionale şi a reintegrării în societate a tuturor categoriilor de copii care se confruntă cu sărăcia 
IV. Contribuirea la reducerea numărului de copii fără adăpost şi a delicvenţei juvenile şi reintegrarea în familie 
V. Dezvoltarea unui mediu de trai mai bun în regiunile urbane, dar mai ales cele rurale 
VI. Stabilirea şi dezvoltarea mecanismelor de pregătire pentru dezastre 

Filiale Caritas: 

 • Caritas Bălţi 
  Adresa: str. Komarov 8 
  MD-3100, mun. Balti; 
  tel. /fax: +373/231/ 20336 
  Director: Pr. Jacek Puć 
  Coordonator: Ala Sobesceanscaia 
 • Caritas Bender Adresa: str. Komunisticeskaia 190, 
  MD-3200, or. Bender (Tighina) 
  tel. +373/552/29466 
  Director: Pr. Wladyslaw Jadowski 
  Coordonator: Vera Savici 
  w.jadowski@interia.pl 
 • Caritas Chişinău 
  Adresa: str. Mitropolit Dosoftei 85, 
  MD-2012, or. Chişinău, 
  tel: +373 /22 /296190 
  Responsabil: Pr. Mihai Balan 
  Coordonator: Tatiana Presneacova 
  providentadivina@starnet.md
 • Caritas Creţoaia 
  Adresa: s. Creţoaia, r-ul Anenii Noi, 
  tel: 373/265/63213 
  Director: Pr. Andrei Dăscălaşu 
  Coordonator: Nina Balan 
 • Caritas Grigorăuca 
  Adresa: str. Comsomolului 4 
  MD-6225, s. Grigorăuca, r-ul Sîngerei; 
  tel./fax: +373/262/51499 
  Director: Pr. Daniel Medveş 
  daniel30@hotmail.com
 • Caritas Raşcov 
  Adresa: s. Raşcov, r-ul Camenca 
  tel/fax: +373/216/67585 
  Director: Pr. Marcin Januś 
  Coordonator: Ludmila Puşcaş 
  janus_marcin@yahoo.com
 • Caritas Rîbniţa Adresa: str. Pugaciov 22A, 
  MD-5501, or. Rîbniţa 
  tel: +373/555/41920 
  Director: Pr. Tadeusz Magierowski 
  Coordonator: Anna Oleinic 
  st.iosif@idknet.com 
 • Caritas Slobozia Raşcov 
  Adresa: s. Slobozia Raşcov, r-ul Camenca 
  tel: +373/216/43293; 
  Director: Pr. Dmitrii Zelinschii 
  Coordonator: Oxana Oleinic 
  dimascj@yahoo.com
 • Caritas Stăuceni 
  Adresa: str. Livezilor 25, 
  com. Stăuceni, mun. Chisinau 
  tel: +373/22/327177 
  Director: Pr. Klaus Kniffki 
  Coordonator: Nicolae Palii 
  kniffkisvd@yahoo.de
 • Caritas Stîrcea 
  Adresa: s. Stîrcea , r-ul Glodeni.; 
  tel: +373/249/25667 
  Director: Pr. Ioan Blaj 
  Coordonator: Efimia Boguţcaia 
  nicublaj@hotmail.com 
 • Caritas Tiraspol 
  Adresa: str. Dubinin 21, 
  MD-3300, or. Tiraspol, 
  tel. +373/533/56609 
  Director: Pr. Piotr Kuszman 
  Coordonator: Naşco Vera 
  piotr@idknet.com