Centrul European de Educaţie „Ioan Paul al II-lea”

logo

Centrul European de Educație „Ioan Paul al II-lea”a fost inaugurat la 14 octombrie 2010. În aceiași zi a avut loc și sfințirea Centrului,  oficiată de către PS Anton Coșa, episcop de Chișinău.

Inițiind construcția Centrului European de Educație „Ioan Paul al II-lea”în anul 2005, Episcopia Romano-Catolică de Chișinău și-a propus în primul rând implicarea practică și coerentă a Bisericii în procesul de educare și formare a copiilor, tinerilor și tuturor celor interesați. Pe parcursul realizării proiectului și a construcției Centrului, de comun acord cu partenerii implicați, au fost stabilite direcțiile de activitate, în mod prioritar au fost determinate programe educaționale pentru copii, tineri și adulți sub diverse forme precum (grădiniță pentru copii, campus pentru studenți, casă de oaspeți, centru de educatie FIDES pentru organizarea seminariilor și training-urilor de formare, Academia Teologică etc). Activitatea educaţională în cadrul Centrului este axată pe valorile creştine, atât în aspectul lor etic, cât şi în cel social.

Din ianuarie 2011 până în aprilie 2013, Centrul a activat în cadrul Fundației „Casa Providenței”, iar din mai 2013 centrul a fost reînregistrat ca persoană juridică cu numele Fundația „Ioan Paul al II-lea”.

Serviciile oferite de Centrul European de Educație „Ioan Paul al II-lea” sunt urmtătoarele:

  1. „FIDES” Centrul de conferinţe şi hotel, care oferă toată gama de servicii pentru organizarea diverselor evenimente cum ar fi: seminarii, trening-uri, conferinţe.
  2. Activităţi extraşcolare pentru copii: sport, cursuri de limbă engleză, ateliere de creaţie, cursuri de dans etc.
  3. Academia de Studii Teologice, care reprezintă răspunsul la chemarea Bisericii de a-i forma şi a-i atrage pe laici să participe activ la misiunea Bisericii. Scopul Academiei este de a-i oferi poporului creştin posibilitatea de a se cunoaşte mai bine pe sine însuşi şi învăţătura creştină, de a cunoaşte mai profund adevărurile de credinţă, pentru a fi transmise mai departe comunităţii catolice şi întregii societăţi. Academia de Studii Teologice oferă o instruire creştină sistematică de nivel academic pentru studenţii de diferite vârste; pentru studenţii ce învaţă la diferite facultăţi din instituţiile de învăţământ statale şi care studiază discipline ce nu sunt legate de religie sau teologie, precum şi pentru persoanele care au trecut de vârsta studenţiei. Planul de studii academice este prevăzut pentru trei ani. În fiecare vară, în cadrul Academiei, au loc cursuri de formare spirituală, cum ar fi exerciţii spirituale şi seminarii.

Director: Elena Ajder
e-mail: elena_ajder@yahoo.com

Adresa: mun. Chişinău, str. Muşatinilor 1/3, MD-2071
tel.: 022 / 59 90 90