Concordia

Concordia este o organizaţie umanitară, neguvernamentală, apolitică şi non-profit, care are ca obiectiv recuperarea şi reintegrarea socială, şcolară şi familială a copiilor şi tinerilor care provin din familii dezorganizate, defavorizate social sau direct din stradă. Din 2003, „Concordia” este activă şi în Republica Moldova. În anul 2004 a fost înfiinţată juridic Organizaţia „Concordia” – Proiecte Sociale, cu scopul de a forma, în domeniul social şi pedagogic, tinerii care nu au o ocupaţie.
Astfel, în 2010, „Concordia” oferă loc de muncă în domeniul social şi pedagogic pentru nu mai puţin de 300 de persoane, în Moldova. Aceştia lucrează în casele pentru copii, centrele sociale şi cantinele sociale, construite pe întreg teritoriul ţării.
În prezent, „Concordia” Moldova oferă adăpost şi asistenţă socială pentru peste 550 de copii orfani şi 2500 de bătrâni nevoiaşi, astfel:
● Case pentru copii
◊ Concordia Orăşelul Copilăriei – sat. Pîrîta, 300 copii
◊ Casa Concordia – Chişinău, 25 de tineri
● Centre sociale
◊ Regiunea Nord – 2 centre sociale, 224 de persoane nevoiaşe
◊ Regiunea Vest – 2 centre sociale, 224 de persoane nevoiaşe
◊ Regiunea Est – 2 centre sociale, 224 de persoane nevoiaşe
◊ Regiunea Sud – 3 centre sociale, 336 de persoane nevoiaşe
● Cantine sociale
◊ Regiunea Nord – 8 cantine sociale, 585 de bătrâni şi 15 copii
◊ Regiunea Vest – 7 cantine sociale, 505 de bătrâni şi 75 copii
◊ Regiunea Est – 7 cantine sociale, 470 de bătrâni şi 90 de copii
◊ Regiunea Sud – 2 cantine sociale, 180 de bătrâni

Adresa
mun. Chişinău, str. A. Corobceanu 13/1
tel./fax: 022/ 23 55 57
e-mail:moldawien@concordia.or.at

Preşedinte: Pr. Georg Sporschill
e-mail:s.spo@gmx.net
Director: D-na Angela King
e-mail:angela.king@concordia.or.at