Luni, 17 noiembrie, la sediul Episcopiei din Chişinău a avut loc adunarea anuală de toamna-iarnă a preoţilor din Dieceza de Chişinău la care au participat toti preoţii care lucrează în această dieceză. Au prezentat informări privind activitatea pastorală cei 15 parohi din toate regiunile diecezei, de asemenea au fost prezentate rapoartele de activitate ale consiliilor de administraţie ale organizaţiilor diecezane, ale departamentelor din cadrul Curiei, precum şi ale asistenţilor ecclesiali sau a responsabililor cu activităţile mişcărilor bisericeşti.

La rândul său, mons. Coşa a prezentat liniile generale ale noului program pastoral 2008-2009, intitulat "Să zidim Biserica locală - împreună cu Sf. Paul", care are ca scopuri principale aprofundarea catehetică şi pastorală a mesajului paulin în comunităţile din Moldova, şi re-organizarea structurală a Diecezei noastre după exemplul pastoral al Sf. Paul prin iniţiative comune şi planuri concrete.