Episcopul de Chişinău a delegat pentru participarea la conferinţa internaţională "Învăţătura Socială a Bisericii şi Educaţia Adulţilor" pe Pr. Diacon Vulpe Edgar şi Sr. Malciuk Paula. Conferinţa a avut loc la Budapesta (Ungaria) în perioada 1-2 decembrie. La lucrările conferinţei au participat reprezentanţii organizaţiilor Bisericii din 16 ţări europene.

Participanţii au subliniat importanţa deosebita a cunoştinţelor în domeniul doctrinei sociale, precum şi a Sfintei Scripturi, care ar trebui să fie la baza oricărei activităţi sociale şi civice desfăşurate de către instituţiile Bisericii.