În fiecare an credincioşii catolici din Dieceza de Chişinău o sărbătoresc pe patroana lor cerească - Preacurata Fecioara Maria – Maica Bunului Sfat –pe 11 octombrie în comunităţile parohiale iar pe 14 octombrie, când se serbează ziua oraşului Chişinău, celebrează împreună sărbătoarea în catedrala din Chişinău.

Și anul acesta sărbătoarea patroanei Diecezei de Chişinău a reunit numeroşi preoţi şi persoane consacrate din întreaga Dieceză, precum şi mulţi credincioşi, atât din Chişinău cât şi din alte comunităţi parohiale ale Diecezei. Zgomotul sărbătoresc ce se auzea dinspre centrul oraşului, a fost întrerupt la orele 11 de clopotele catedralei catolice care au bătut invitând comunitatea adunată la sărbătoare să înceapă rugăciunea comună. Adresându-se în două limbi, română şi rusă, Episcopul Anton a salutat pe cei prezenţi cu aceste cuvinte:

"Permiteţi-mi ca la acest moment de sărbătoare, înainte de a începe Sfânta Liturghie, să vă salut pe toţi cei prezenţi astăzi la în Catedrala noastră: onoraţii reprezentanţi ai corpului diplomatic, preoţii oaspeţi din România, preoţii noştri şi persoanele consacrate, binefăcători, prieteni şi credincioşi oaspeţi şi nu în ultimul rând, colaboratorii noştri în diferite activităţi ale Diecezei noastre. Vă îmbrăţişez pe toţi şi vă spun din inimă: bine aţi venit la sărbătoarea hramului Diecezei noastre. În această zi o sărbătorim cu toţii pe Preacurata Fecioara Maria, noi, credincioşii romano-catolici invocând-o cu titlul – Maica Bunului Sfat, credincioşii catolici de rit oriental, împreună cu cei ortodocşi venind la ea căutând alinare sub acoperământul ei, pentru că ea este ocrotitoarea noastră a tuturora. Să aducem pe altar astăzi florile iubirii noastre şi să-i deschidem ei inimile poate năpădite de griji, preocupări, nelinişti şi nedumeriri, fiecare cu ceea ce îl doare, invocând mijlocirea ei puternică la Isus, fiul ei. O rugăm să mijlocească de la El ajutor, tărie, siguranţă, succese şi realizări, împliniri de tot felul, dar mai ales credinţă curată şi puternică, iubire creştinească şi speranţă neclintită".

Anul acesta a fost rândul Mons. Benone Farcaş, vicar general al Diecezei de Chişinău, să rostească cuvântul de învăţătură, care în cuvinte frumoase şi bine alese a arătat în ce constă măreţia Preacuratei Fecioare Maria în planul universal de mântuire a lui Dumnezeu, care a ales-o pe ea să fie Mama Fiului său, şi tocmai această misiune a ei unică şi modul excelent în care ea îşi îndeplineşte misiunea, o fac să fie un model de urmat. Iar Anul Credinţei care se apropie de sfârşit este iluminat din nou de exemplul ei de trăire a credinţei care devine un far călăuzitor pentru orice creştin, mai ales pentru cei care o iubesc şi aleargă la dânsa. Iată un fragmentul din începutul predicii sale:

"Suntem şi anul acesta adunaţi împreună la picioarele altarului acestei catedrale, uniţi în rugăciune şi aducere de mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a făcut oferindu-ne ca ocrotitoare pe Preasfânta Fecioară Maria, Maica bunului sfat, patroana Episcopiei noastre şi a fiecăruia dintre cei care se mărturisesc a fi membri fideli ai bisericii noastre locale.

Vom încheia în curând anul credinţei, un an în care am fost chemaţi să reflectăm şi să aprofundăm această realitate fundamentală a vieţii noastre creştine. Fiecare dintre noi ca şi comunitate, ca şi persoană, ne-am străduit pe măsura puterilor, a priceperii şi a bunăvoinţei noastre să răspundem acestei chemări adresate nouă de Biserică prin vocea Sfântului Părinte Benedict XVI şi apoi de succesorul său Papa Francisc. Cât şi cum am reuşit să realizăm această chemare, numai Dumnezeu o ştie. Iată însă că înainte de a încheia acest an al credinţei, ne mai este oferită încă o şansă de a perfecţiona credinţa noastră, modelând-o după exemplul Preacuratei Fecioare Maria. De aceea vă chem ca astăzi să-i cerem Maicii Domnului darul credinţei, acel dar care singur ne poate determina să ducem o viaţă plăcută lui Dumnezeu, singurul care ne poate salva de nenorocirile acestei lumi, iar dacă ne este dat totuşi să trecem prin astfel de nenorociri, credinţa este singurul dar care ne ajută să ieşim victorioşi din ele".

La sfârşitul Liturghiei şi a Adoraţiei ce a urmat, episcopul a adresat un cuvânt de mulţumire tuturor participanţilor, îndeosebi preoţilor şi colaboratorilor săi care trudesc în Dieceză pentru a sluji poporul lui Dumnezeu încredinţat lor spre păstorire.

"Un cuvânt de adâncă mulţumire adresez oaspeţilor noştri dragi, reprezentanţilor corpului diplomatic la Chişinău, preoţilor oaspeţi precum şi tuturor confraţilor mei preoţi şi persoanelor consacrate cărora le aduc mulţumiri şi pentru efortul depus în acest an în slujba poporului lui Dumnezeu încredinţat nouă spre păstorire. Dumnezeu să vă răsplătească din belşug, iar Măicuţa sfântă să vă fie spre alinare mereu şi pretutindeni. Lăudat să fie Isus şi Maria!"

La sărbătoare au participat şi ambasadorii Italiei şi Poloniei la Chişinău, excelenţele lor Enrico Nunziata şi Arthur Michalski.

A consemnat Irina Corobcenco