Pe data de 19 septembrie anul curent, unul dintre prietenii şi binefăcătorii Diecezei noastre, pr. Karl Balkenhol, a aniversat cei 80 de ani ai săi în compania prietenilor şi susţinătorilor misiunii sale, dar şi a comunităţii catolice din Halver (Germania), unde a fost paroh mai bine de 23 de ani.

 

La această celebrare a fost prezent şi Episcopul Anton Coşa, care a reprezentat întreaga Dieceză de Chisinau, aducând un cuvânt de zidire la Liturghia solemnă celebrată sâmbătă, în biserica ”Cristos Rege” din Halver, precum şi felicitările şi urările de bine ale preoţilor, surorilor din Moldova şi a întregului popor care-l cunoaşte atât de bine. Desigur, Episcopul a mulţumit în mod public pr. Karl pentru susţinerea sa atât de concretă în vederea sprijinirii Bisericii din Moldova pe plan social şi a mulţumit tuturor binefăcătorilor din acea zonă, care prin intermediul pr. Karl, au făcut posibilă continuarea activităţilor mai multor cantine din cadrul Diecezei noastre.

Un moment aparte l-a constituit întâlnirea cu membrii Clubului Rotary din Helver, unde a fost prezentat un scurt rezumat al activităţilor susţinute de Rotary Club şi coordonate de către pr. Karl. În cuvântul său, Episcopul Anton, a precizat că ”fără această colaborare atât de concretă şi fructuoasă între Dieceza de Chişinău, respectiv Rotary Club, mulţi oameni săraci nu ar fi avut posibilitatea de a avea o masă caldă şi consistentă, iar situaţia lor socială ar fi fost mult mai greu de suportat”.

Celebrarea Jubileului de 80 de ani ai pr. Karl a fost o ocazie de reîntâlnire a multor prieteni ai Moldovei, preoţi şi laici, care de-a lungul timpului au vizitat de mai multe ori ţara noastră.

 

”Unitatea şi iubirea reciprocă la care ne cheamă pe toţi Isus nu poate fi un slogan, dar un program concret de viaţă pentru toţi creştinii” a menţionat Episcopul Anton Coşa.

 

Irina Corobcenco