La data de 22 octombrie un grup de seminarişti din Academia Ortodoxă a Mitropoliei de Chişinău, însoţiţi de Pr. Andrei Oistric, a vizitat Catedrală romano-catolică ”Providenţa Divină”. În cadrul vizitei, tinerii au avut ocazia să cunoască istoria Catedralei, semnificaţia simbolurilor şi imaginilor sacre, precum şi diverse aspecte liturgice şi istorice particulare ritului romano-catolic. Seminariştii de asemenea au remarcat elemente comune în devoţiuni populare, liturghia şi practica religioasă comună pentru tradiţia bisericilor ortodoxe şi catolice.

Pr. Diacon Edgar Vulpe, care a servit drept ghid în excursia improvizată, a subliniat că „în pofida faptului că şi astăzi în unele regiuni există divergenţe şi opinii controverse privind relaţiile între bisericile noastre, totuşi, sunt mai multe aspecte şi elemente comune, atât în trecut, cât şi în prezent, care ne aproprie spre o unitate şi comuniune deplină după voinţa lui Dumnezeu.”

Pr. Andrei Oistrici, parohul comunităţii ortodoxe din Ialoveni-Malcoci, care predă de asemenea seminariştilor Istoria Bisericii la Academia Ortodoxă din Chişinău, a împărtăşit bucuria pentru relaţiile fraterne între ortodocşii şi catolicii din Republica Moldova, menţionând importanţa dialogului permanent”. Tinerii au primit răspunsuri la diverse întrebări de ordin istoric şi religios, părăsind Catedrala cu mai multe cunoştinţe despre Biserica lui Cristos.

Edgar Vulpe