Fundația de Binefacere Caritas Moldova este o organizaţie cu caracter umanitar şi de binefacere, care contribuie, prin activităţile sale, la eradicarea sărăciei şi instituirea unor sisteme sociale echitabile, promovând valorile toleranţei şi milei creştine. Fundația de binefacere „Caritas Moldova” este unul dintre cei 48 de membri ai Federaţiei Caritas Europa şi membru al Caritas Internationalis, o confederaţie globală care cuprinde 162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, eforturile căreia sunt îndreptate spre construirea unei lumi mai bune, în special pentru persoanele defavorizate, indiferent de rasă, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau apartenenţă politică.
 
Misiune: Misiunea Caritas Moldova constă în exercitarea carității creștine în sprijinul celor mai nevoiași, pentru promovarea echității sociale și apărarea demnității umane.
 
Viziune: Caritas Moldova aspiră la crearea unei comunități bazate pe solidaritate, având în centrul preocuparilor noastre promovarea demnității umane, binelui comun, adevărului și libertății.
 
Valori: Caritas Moldova este o organizație formată dintr-o echipă motivată și responsabilă care se ghidează după valori și principii creștine, precum demnitatea umană, solidaritatea, compasiunea, voluntarismul, integritatea, transparența și universalitatea.
 
Statut juridic: FB „Caritas Moldova”, creată în sânul Bisericii Romano-Catolice din Moldova, la iniţiativa Episcopului de Chişinău, a fost înregistrată, în forma sa juridică actuală, la 10 mai 1995.
 
Arie geografică: Misiunea noastră îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Biroului Naţional şi a proiectelor implementate în diverse locații din țară.
 
Beneficiari: Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.
 
Inspiraţie: Sursa de inspiraţie a Caritas-ului este Doctrina Socială Catolică, învăţăturile Evangheliei şi ale Bisericii, bazele fundamentale ale acordării asistenţei sociale şi cadrul legislativ în vigoare. Trei principii stau la baza activităţii de zi cu zi: Personalitate, Solidaritate şi Subsidiaritate.
 
Direcţii de activitate:
1. Asistenţă Medico-Socială
3. Asistență Socială
4. Educație, Prevenire și Tineret
5. Dezvoltare organizaţională, pledoarie și promovare

Fundația „Caritas Moldova” este membru al:
Caritas Europa (http://www.caritas-europa.org/), confederație creată în 1971 și care reuneşte 48 de organizaţii care activează în 44 de ţări europene. Reprezintă una din cele şapte regiuni ale Caritas Internationalis, o confederaţie de 162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, care lucrează pentru a crea o lume mai bună, în special pentru săraci şi oprimaţi, în peste 200 de ţări şi teritorii. Caritas Europa îşi concentrează activităţile în domenii legate de sărăcie şi inegalitate socială, migraţie şi azil în toate ţările Europei, asistenţă umanitară şi dezvoltare internaţională la nivel global.
și
Caritas Internationali (http://www.caritas.org/), care cuprinde 165 de membri ai Caritas și care cred că pot face mai mult pentru a combate sărăcia și promova demnitatea umană. Caritas Internationalis reprezintă o mişcare globală care lucrează în solidaritate pentru o lume mai dreaptă, inspirată de exemplul Credinţei creştine şi Doctrinei sociale catolice. Caritas lucrează în aşa domenii ca: asistenţă în cazuri extreme, dezvoltare umană, combaterea sărăciei, excluderii, intoleranţei şi discriminării.
 
Adresa:
str. Gheorghe Asachi 30/1,
MD-2028 Chișinău
tel./fax: +373 22 29 31 49
e-mail: secretariat@caritas.md
 
Președinte: Pr. dr. Petru Ciobanu
e-mail: petru.ciobanu@caritas.md

Director: Edward Lucaci
e-mail: edward.lucaci@caritas.md