Fundația de Binefacere Caritas Moldova este o organizaţie cu caracter umanitar şi de binefacere, care contribuie, prin activităţile sale, la eradicarea sărăciei şi instituirea unor sisteme sociale echitabile, promovând valorile toleranţei şi milei creştine. Fundația de binefacere „Caritas Moldova” este unul dintre cei 48 de membri ai Federaţiei Caritas Europa şi membru al Caritas Internationalis, o confederaţie globală care cuprinde 162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, eforturile căreia sunt îndreptate spre construirea unei lumi mai bune, în special pentru persoanele defavorizate, indiferent de rasă, religie, vârstă, sex, ocupaţie sau apartenenţă politică.
 
Misiune
 
Misiunea Caritas Moldova constă în exercitarea carității creștine în sprijinul celor mai nevoiași, pentru promovarea echității sociale și apărarea demnității umane.
 
Viziune
 
Caritas Moldova aspiră la crearea unei comunități bazate pe solidaritate, având în centrul preocuparilor noastre promovarea demnității umane, binelui comun, adevărului și libertății.
 
Valori
 
Caritas Moldova este o organizație formată dintr-o echipă motivată și responsabilă care se ghidează după valori și principii creștine, precum demnitatea umană, solidaritatea, compasiunea, voluntarismul, integritatea, transparența și universalitatea.
 
Statut juridic
 
FB „Caritas Moldova”, creată în sânul Bisericii Romano-Catolice din Moldova, la iniţiativa Episcopului de Chişinău, a fost înregistrată, în forma sa juridică actuală, la 10 mai 1995.
 
Arie geografică
 
Misiunea noastră îşi desfăşoară activităţile pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul Biroului Naţional şi celor 11 filiale situate în: Bălţi, Bender, Chişinău, Creţoaia, Grigorăuca, Raşcov, Rîbniţa, Slobozia Raşcov, Stăuceni, Stîrcea, Tiraspol.
 
Beneficiari
 
Principalele categorii de beneficiari ai Caritas Moldova sunt: persoanele în etate, cele abandonate, persoane cu dizabilităţi, copii, tineri, studenţi, familii vulnerabile, familii monoparentale, şomeri, persoane aflate in situaţii de risc şi alte categorii vulnerabile.
 
Inspiraţie
 
Sursa de inspiraţie a Caritas-ului este Doctrina Socială Catolică, învăţăturile Evangheliei şi ale Bisericii, bazele fundamentale ale acordării asistenţei sociale şi cadrul legislativ în vigoare. Trei principii stau la baza activităţii de zi cu zi: Personalitate, Solidaritate şi Subsidiaritate.
 
Direcţii de activitate:
1. Asistenţă Medico-Socială
3. Asistență Socială
4. Educație, Prevenire și Tineret
5. Dezvoltare organizaţională, pledoarie și promovare
 
Caritas Europa (http://www.caritas-europa.org/)
Creată în 1971, Caritas Europa reuneşte 48 de organizaţii care activează în 44 de ţări europene. Reprezintă una din cele şapte regiuni ale Caritas Internationalis, o confederaţie de 162 de organizaţii catolice de dezvoltare, asistenţă în cazuri extreme şi serviciu social, care lucrează pentru a crea o lume mai bună, în special pentru săraci şi oprimaţi, în peste 200 de ţări şi teritorii. Caritas Europa îşi concentrează activităţile în domenii legate de sărăcie şi inegalitate socială, migraţie şi azil în toate ţările Europei, asistenţă umanitară şi dezvoltare internaţională la nivel global.
Caritas Internationali (http://www.caritas.org/)
Sărăcia şi nedreptatea au multe cauze. Cei 165 de membri ai Caritas cred că pot face mai mult pentru a combate aceste fenomene reunindu-şi resursele. Astfel, Caritas Internationalis reprezintă o mişcare globală care lucrează în solidaritate pentru o lume mai dreaptă, inspirată de exemplul Credinţei creştine şi Doctrinei sociale catolice. Caritas lucrează în aşa domenii ca: asistenţă în cazuri extreme, dezvoltare umană, combaterea sărăciei, excluderii, intoleranţei şi discriminării.
 
++
Contacte
Fundația de Binefacere
Caritas Moldova
str. Gheorghe Asachi 30/1,
MD-2028 Chișinău
Tel/fax: +373 22 29 31 49
secretariat@caritas.md
 
Președinte: Pr. dr. Petru Ciobanu
e-mail: petru.ciobanu@caritas.md

Director: Edward Lucaci
e-mail: edward.lucaci@caritas.md