Centrul European de Educaţie Preşcolară este un centru educativ catolic care oferă o educaţie integrală copiilor înscrişi, fără deosebire de apartenenţă religioasă, status social sau etnie. În cadrul CEEP acţiunea educativă se inspiră din concepţia creştină a vieţii, viaţa înţeleasă ca un dar şi un bine fundamental pe care omul l-a primit de la  Dumnezeu, în care se găseşte sensul ultim al vieţii fiecărui om şi locul în care el atinge plinătatea sa.

Finalitatea centrului nostru este  dezvoltarea integrală şi armonioasă a tuturor capacităţilor copiilor noştri, integrarea senină în primul lor grup social care este grupul colegilor de clasă şi pregătirea temeinică  pentru următoarea etapă a dezvoltării lor: şcoala.

Scopul nostru este de a deveni o comunitate educativă cu spirit ecumenic care să fie punct de referinţă pentru această zonă şi model de bune practici pentru toţi cei care din educaţie au făcut rostul vieţii lor.

Misiunea noastră este de a avea grijă de sămânţa  „om matur” care este în fiecare copil şi a o ajuta să „crească” după valorile umane şi creştine, punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă, împărtăşire şi primire, iubire şi pace.

Tradiţia educativă și stilul pedagogic a sf. Alois Scrosoppi, fondatorul congregației Surorile Providenței construite de-a lungul timpului inspiră şi astăzi acţiunea noastră, adică, stilul şi trăsăturile sale de generozitate, de grijă delicată şi atentă, de ingeniozitate şi stil practic simplu şi eficace, care l-au caracterizat pe el şi pe multe educatoare care au colaborat cu Surorile Providenţei,  în decursul istoriei.

Formarea cadrelor didactice și nedidactice (auxiliare) este o prioritate în care merită să investim pentru a ne dezvolta şi reînnoi la nivel pedagogic, metodologic, didactic şi tehnologic.  Dorim ca integrarea europeană spre care tindem să aducă roade în Centrul nostru prin abordarea proiectelor europene şi prin parteneriate cu alte realităţi educative din spaţiul european şi nu numai

Scurt istoric

Centrul European de Educaţie Preşcolară este situat  în cartierul Buiucani. Acest  proiect aparţine „Fundaţiei Ioan Paul al II-lea” și  a început să se desfăşoare  din anul 2010. Clădirea CEEP, este relativ nouă, modernă, având patru sale de clasă,  o sală  plurifuncţională,  dormitore, grupuri sanitare pentru fiecare grupă de copii, cabinet medical, birou, sală pentru educatoare, sală pentru materiale didactice, sala de mese spațioasă, o spălătorie pentru vesela copiilor, și alte săli necesare activităților.  În partea exterioară se află un teren de sport şi două parcuri de joacă.

Adresa: mun. Chișinău, str. Mușatinilor 1/3.

Tel: (022) 513568, E-mail: centrul.educatie.preșcolara@gmail.com

Responsabil: Sr. Iuliana Farțade