Fundaţia „Amadeus” este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, apolitică, fără membri, fondată de Parohia Romano-Catolică Sf. Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael, reprezentată de parohul Jacek Puć. 
 
Scopul Fundaţiei este de a contribui la promovarea învățăturii sociale a Bisericii Catolice prin activități caritative, educative, culturale, sociale.
Fundaţia îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
- iniţierea, coordonarea, implementarea şi finanţarea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale în domeniile proprii de activitate;
- elaborarea programelor sociale, spirituale, educative, culturale, de instruire, corespunzătoare necesităților societăţii, ce ar contribui la creşterea nivelului de educaţie, instruire şi informare a cetăţenilor Republicii Moldova;
- acordarea asistenţei informaţionale, consultative în domeniile proprii de activitate;
- atragerea tineretului pentru participare în viaţa societăţii, precum şi formarea unui mod sănătos de viaţă a tinerei generaţii şi consolidarea instituţiei tinerei familii;
- contribuirea la afirmarea în conştiinţa populaţiei a valorilor spirituale, patriotice, a opiniilor şi convingerilor, a respectului pentru trecutul şi tradiţiile Moldovei;
- promovarea şi răspândirea principiilor de sănătate fizică, mentală, socială/ relaţională şi spirituală şi educarea populaţiei în spiritul lor; 
- înfiinţarea, organizarea şi administrarea centrelor sociale în spirit creștin în vederea oferirii suportului moral, social şi educaţional, precum şi contribuirea la reabilitarea şi integrarea persoanelor social defavorizate în societate; 
- organizarea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la efectele negative ale consumului de droguri şi alcoolului, abuzului în familie şi societate, traficului de fiinţe umane;
- susţinerea prin diverse mijloace a acţiunilor de ocrotire a naturii, de combatere a poluării şi degradării mediului, pentru refacerea integrităţii naturii;
- organizarea cluburilor de interese, a taberelor de odihnă, a excursiilor, a concursurilor şi expoziţiilor; 
- căutarea şi contactarea posibililor donatori (persoane fizice şi juridice) din ţară şi de peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor întru realizarea scopurilor statutare;
- organizarea şi desfăşurarea lecţiilor, conferinţelor, trainingurilor, seminarelor ştiinţifice, informaţionale, educaţionale, activităţilor culturale şi  de caritate etc. pentru diferite grupuri în limitele stabilite de legislaţia în vigoare cu participare locală, republicană şi internaţională;
- procurarea, editarea şi difuzarea materialelor proprii, pliantelor informative şi publicitare în vederea realizării scopurilor statutare;
- stabilirea şi extinderea relaţiilor permanente de dialog şi parteneriat cu organizaţii similare internaţionale;
- conlucrarea cu instituţiile statale, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, organizaţii internaţionale în vederea realizării scopurilor statutare.
 
Beneficiari ai Fundaţiei „Amadeus” sunt persoanele fizice şi persoanele juridice necomerciale, în folosul cărora, în condiţiile stabilite de lege şi statutul Fundaţiei, poate fi efectuată o anumită plată, pot fi prestate servicii sau remise o parte din bunurile Fundaţiei, pentru care sînt destinate programele desfăşurate de către Fundaţie.

Adresa: Bălți, str. Independenței 13A. MD-3121
Mob: +373/68449796
E-mail: doina@gloria.tv
Președinte: Doina Buzut