Fundaţia de binefacere „Casa Providenţei” este o instituţie socială de caritate cu statut de utilitate publică, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. 
Activităţile primordiale
● Prânzuri gratuite persoanelor social-economic vulnerabile;
● Pachete alimentare invalizilor;
● Servicii medicale, sanitare şi de igienă;
● Centrul de zi pentru persoane în etate;
● Centrul de zi pentru copii;
● Activităţi distractive, concerte, concursuri, excursii.
 
Cantina Socială
Proiectul cel mai amplu în cadrul instituţiei noastre este Cantina Socială, care oferă prânzuri gratuite persoanelor nevoiaşe din mun. Chişinău. Cantina funcţionează din august 2002 şi oferă zilnic peste 300 de prânzuri. În prezent Cantina este gestionată de către Fundaţia de Binefacere „Casa Providenţei”. Cantina funcţionează 5 zile în săptămână, în afara duminicilor. Proiectul se realizează în parteneriat cu Fundaţia „Regina Pacis”, care distribuie zilnic 130 prânzuri (pregătite de către instituţia noastră). Cantina dispune de o sală largă de mese, cu până la 100 de locuri. Prânzurile sunt oferite în baza următoarelor criterii: pensionar, singuratic, vârsta 65 ani minimum, invalid, lipsa surselor de venit. Frecventarea Cantinei Sociale este efectuată în baza principiului de rotaţie. Baza de date a asistenţei sociale a instituţiei noastre constituie evidenţa circa 1.100 de persoane din municipiului Chişinău. Periodic, în acord cu beneficiarii, sunt organizate vizite la domiciliu pentru stabilirea obiectivă a stării sociale şi economice, precum şi altele aspecte a evidenţei.
 
Centrul de zi pentru bătrâni
Centrul de zi pentru vârstnici reprezintă o posibilitate oferită bătrânilor de aşi petrece timpul liber într-un mod mai interesant, este o şansa pentru ei de aşi găsi noi prieteni. Scopul Centrului este ameliorarea stării psihologice a bătrânilor singuratici şi vulnerabili prin diverse activităţi distractive, creative şi spirituale. Circa 200 persoane anual au posibilitatea să îşi petreacă, zilnic, în mod plăcut şi util timpul. Ei sunt angrenaţi în activităţi de divertisment, citirea presei, vizionarea de filme, lectură de cărţi (există o mini-bibliotecă), dar şi în activităţi practice (tricotaj, lucru manual ş.a.). 
 
Centrul de zi pentru copii
Scopul
● De a spori abilităţile intelectuale a 30 de copii din familii social vulnerabile;
● De a elimina riscul copiilor de a fi supuşi marginalizării şi stereotipurilor; 
● De a forma valori umane şi o atitudine spirituală faţă de lume şi oameni, ceea ce va contribui la maturitatea fizică şi emoţională a copiilor; 
● De a oferi materialele şcolare necesare, mâncăruri fierbinţi, servicii medicale, sanitare şi igienice, asistenţă psihologică.
Asistenţa medico-sanitară, Farmacie Socială
În incinta Casei Providenţei se implementează proiectul Centrul de îngrijire la domiciliu Home Care, care oferă asistenţă sanitară şi igienică persoanelor în vârstă cu dezabilităţi. Persoanelor nevoiaşe sunt oferite servicii farmaceutice gratuite.
 
Alte activităţi sociale
● În parteneriat cu societatea „Insula Speranţei” de două ori în lună se oferă servicii gratuite de frizerie (tunsori de damă şi pentru bărbaţi, coafare) pentru beneficiarii noştri, atât bătrânii cât şi copii.
● Bătrânii ce nu dispun de condiţii igienice minime la domiciliu li se oferă serviciu de igienă: duşuri, spălarea albiturilor etc. 
Centrul pentru Copii şi Tineret
Clădirea Centrului (suprafaţa utilă – 2000 m2) prevede spaţii corespunzătoare pentru Grădiniţa şi Centrul Educaţional, Casa pentru studenţi (cămin), Casa Familiei, Teren sportiv. Activitatea grădiniţei s-a început în luna mai 2010.
 
Parteneri principali
Comunitatea Surorilor Augustine, Franţa
Fundaţia „Renovabis”, Germania
Asociaţia „Pro Umanitas”, Moldova
Episcopia Romano-Catolică de Chişinău
Congregaţia Surorilor Providenţei, Italia
Rotary Club, Crema & Valtrompia, Italia
Fundaţia „Regina Pacis”, Italia
Asociaţia “Rinnovamento nello Spirito”, Italia
Bolloré Entreprise, Franţa
Caritas Wien, Austria
Misiunea „Caritas”, Moldova
Mişcarea Kolping, Austria
Asociaţia Ecologică „SalvaEco”, Moldova
Asociaţia de Voluntariat Internaţional, Moldova
 
Director: Elena Ajder
tel./fax 50 16 94
mob: 069 126-972
e-mail: elena_ajder@yahoo.com
mun. Chişinău, str. Muşatinilor 1, MD-2071 
tel.: 022 / 58 19 70, 58 86 38