Fundația „Ioan Paul II” este o organizație necomercială și neguvernamentală fondată la 24 ianuarie 2013 de Episcopia Romano-Catolică Chișinău. Fundația promovează în activitatea sa valorile umane și interesele naționale ale Republicii Moldova, bazându-se pe normele și valorile democrației și a statului de drept, parteneriatului și toleranței.

Scopurile organizației includ: promovarea drepturilor omului, educației și învățământului, asistenței și protecției sociale, susținerea păturilor vulnerabile, aprofundarea experiențelor culturale și sociale, contribuirea la dezvoltarea societății.

Activitățile fundației includ: inițierea și implementarea programelor și proiectelor în domeniile proprii de activitate; popularizarea experiențelor de activitate în domeniu; elaborarea e programe sociale, spiritual, educative și culturale; acordarea asistenței informaționale; susținerea tineretului; promovarea principiilor de sănătate spiritual și fizică; înființarea de centre educaționale și ociale; desfășurarea parteneriatului cu alte organizații de binefacere din Republica Moldova și internaționale.

 

Adresa: Chișinău, str. Mușatinilor 1/3, MD-2071

Tel: +373 22/599090

Director: Elena Ajder