Institutul diecezan „Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot” a fost fondat în anul 1987 la Iaşi din iniţiativa Excelenţei Sale Episcop Petru Gherghel, în acel timp Ordinarius al Diecezei de Iaşi, care la acea dată a creat o Asociaţie cu un statut propriu pentru persoanele care deja lucrau în parohii şi în Seminarul diecezan şi aspirau la perfecţiunea evanghelică şi care din cauza regimului comunist nu puteau să se organizeze în mod oficial.
 
Aceste persoane existente deja în parohii şi în Seminar ofereau serviciul lor în favoarea Bisericii, susţinând diverse iniţiative administrative.
Pentru a putea forma tinerele care aspirau să se dedice acestui serviciu în folosul Bisericii şi pentru a se putea bucura de un statut de persoane consacrate în dieceză, s-a deschis la Miroslava în octombrie 1987 o formă de noviciat pentru aceste tinere generoase, ce doreau să se formeze la acest mod special de a-l urma pe Isus Cristos.
Prima maestră de novice a fost Sora Tiburţ, ajutată pentru scurt timp de Sr. Pelagia, care aparţineau Congregaţiei „Notre Dame de Sion”, congregaţie prezentă în Dieceza de Iaşi până la suprimarea libertăţii religioase din 1948.
Pentru această Asociaţie „Slujitoarele lui Cristos Marele Preot”, a fost elaborată în condiţii de clandestinitate şi dificultăţi deosebite, o regulă de viaţă având titlul de „Norme”, iar primele tinere au făcut prima lor profesiune religioasă la 7 octombrie 1989.
După căderea regimului comunist, din decembrie 1989 având libertatea de a organiza viaţa religioasă, Episcopul diecezan Mons. Petru Gherghel consacrat la 1 mai 1990, a decis să dea o formă oficială acestui grup de persoane creând Asociaţia religioasă „Slujitoarele lui Cristos Marele Preot”, care îşi desfăşoară activitatea în diferite parohii şi în Seminarul diecezan.
S-a început cu o perioadă de noviciat de 12 luni precedată de la 1 an până la 2 ani de aspirandat şi postulandat, urmată de profesiunea religioasă temporară pentru perioade limitate: 1 an, respectiv 3 ani. O deosebită contribuţie în formarea primelor surori şi în organizarea Asociaţiei, iar mai târziu a Institutului, au avut-o Mons. Aurel Percă, actualmente Arhiepiscop Mitropolit de București, ajutat fiind în munca de formare de Pr. Pavel Balint,  Pr. Aurel Iştoc, Mons. Grigore Duma şi Pr. Mihai Chelaru (de fericită amintire).
În anul 1994 s-a deschis la Baraţi în Casa Buna-Vestire noviciatul după normele canonice iar prima maestră de novice a fost Sr. Maria-Stela din Congregaţia Slujitoarele Iubirii Milostive, ajutată fiind de alte surori din aceeaşi congregaţie: Sr. Damiana şi Sr. Imelda, venite în România cu permisiunea Episcopului diecezan; iar Părinte Spiritual a fost numit Pr. Iosif Enăşoaie.
În această perioadă a fost elaborată o nouă regulă de viaţă, ce a fost trimisă la Congregaţia pentru Institutele Religioase şi Societăţile de viaţă apostolică la Roma şi primind observaţiile necesare asupra textului s-au pus bazele noilor Constituţii ale viitorului Institut diecezan.
Având un număr de 120 de Surori prezente în Asociaţie şi de asemenea posibilitatea asistenţei Surorilor din Congregaţia Slujitoarele Iubirii Milostive, originare din Italia, s-a trecut la faza succesivă şi Episcopul diecezan a elaborat Constituţiile Institutului diecezan „Slujitoarele lui Cristos, Marele Preot” printr-un decret, la data de 25 martie 1995.
În decursul a doi ani Surorile din Congregaţia Slujitoarele Iubirii Milostive au asistat tinerele aspirante la viaţa consacrată îngrijindu-se totodată de formarea lor din cadrul noviciatului.
În toată această perioadă 1987-2001, acest Institut diecezan  a fost susţinut şi condus de Episcopul Petru Gherghel ajutat fiind de Episcopul Aurel Percă şi de Mons. Alois Fechet, responsabil pentru Viaţa Consacrată în cadrul aceleiaşi dieceze.
Primul grup de surori în număr de 30, şi-au oferit viaţa Domnului pentru totdeauna prin profesiunea religioasă perpetuă, în ziua de 7 octombrie 1996 în Sanctuarul Maicii Domnului din Cacica.
În toamna aceluiaşi an a fost numită maestră de novice Sora Ana Budău din Institutul diecezan, „Slujitoarele lui Cristos Marele Preot” şi s-a continuat formarea aşa cum prevăd normele canonice ale Constituţiilor aceluiaşi Institut.
În tot acest timp Surorile care intrau în Institut prin profesiunea religioasă pe durată limitată după cum prevăd Constituţiile, odată terminată această perioadă erau încorporate definitiv în Institut prin profesiunea perpetuă.
În luna septembrie 2001 a fost aleasă prima Superioară generală a Institutului Slujitoarele lui Cristos Marele Preot în persoana Sorei Valeria Doboş şi a fost constituit Consiliul General format din cinci Surori: Sr. Ana Budău, Sr. Lenuţa Băcăoanu, Sr. Dionisia Şandru, Sr. Regina Horvat şi Sr. Regina Patraşc după cum prevăd normele Constituţiilor aceluiaşi Institut.
În anul 2004 numărul Surorilor prezente în Institutul diecezan Slujitoarele lui Cristos Marele Preot este de 164, dintre care 128 cu voturi perpetue şi 36 cu voturi temporale.
 
Ziua Congregaţiei: 25 martie
Data intrării în Moldova: 1991
Surori: 1
Adresa: str. M. Dosoftei nr. 85, MD-2012, Chişinău
Tel.:  +373 22 22-65-17 ,  +373 69 078697
E-mail: jitaruflorenta@gmail.com