Această mişcare a unităţii şi a fraternităţii universale se naşte în vremurile grele caracterizate de ură şi violenţă din timpul celui de Al Doilea Război Mondial. În 1943, în oraşul Trento, Chiara Lubich împreună cu primele ei prietene, redescoperă valoarea evangheliei, trăind-o în viaţa de zi cu zi, în cartierele cele mai sărace ale oraşului. Viaţa acestor fete se transformă radical prin trăirea Evangheliei. De la acel prim grup de persoane, Mişcarea se răspândeşte cu repeziciune mai întâi in Italia, în Europa şi apoi în toată lumea. 
Ia naştere un curent nou de spiritualitate, concentrată pe iubirea evanghelică, ce provoacă o înnoire spirituală şi socială: spiritualitatea unităţii. Această spiritualitate, cu un stil de viaţă inspirată din Evanghelie – fără a neglija ci dimpotrivă, evidenţiind valori paralele din alte religii şi culturi – răspunde la cunoscuta întrebare despre sensul vieţii şi despre adevăr, aducând-şi contribuţia la răspândirea în lume a păcii şi unităţii: Dărâmă prejudecăţile şi astfel nuanţe de adevăruri şi iubire prezente în diferite culturi devin bogăţii reciproce. 
Se deschid noi orizonturi în diferitele domenii ale societăţii: cultură, politică, economie, artă. Prin trăirea acestei spiritualităţi în diferite medii şi culturii s-au deschis dialoguri rodnice: în Biserica Catolică, între persoane, grupuri, mişcări sau asociaţii, contribuind la întărirea unităţii. Cu creştinii din alte Biserici pentru a ajunge la deplina unitate; Cu credincioşii din alte religii şi cu persoane de diferite convingeri, pentru a ajunge la acea fraternitate universală spre care tindem cu toţii.
Mişcarea prin varietatea de persoane din care e compusă – tineri şi adulţi, copii si adolescenţi, familii şi preoţi, călugări şi călugăriţe din diferite congregaţii, chiar şi episcopii – toţi făcând parte din aceeaşi operă, se ramifică în 18 ramuri. Prin intermediul mijloacelor de comunicare, s-au născut diferite realităţi printre care, în domeniul culturii, „Şcoala Abba”, pentru realizarea unei culturi reînnoite; în domeniul economiei, proiectul „Economia de Comuniune” unde sunt înscrise peste 700 întreprinderi; Orăşele – şcoală ale Operei; activităţi în domeniul social; edituri şi reviste.
Mişcarea Focolarilor este una dintre Mişcările ecleziale pe care Papa le-a definit ca fiind: „ Un răspuns al Duhului Sfânt, la provocările dramatice ale sfârşitului de mileniu”. Mişcarea Focolarilor sau Opera Mariei a fost aprobată de Sfântul Scaun în 1962 şi ulterior în 1990 au fost aprobate noile realităţi apărute între timp. Chiarei Lubich i-au fost acordate diverse premii din partea Bisericii ortodoxe, anglicane şi luterane, precum şi din partea altor religii, de la diferite instituţii culturale internaţionale.
 
Referent: Rozalia Mîncu
Adresa: Chișinău, str. M. Dosoftei 85, MD-2012
E-mail: rozaliamincu@yahoo.com