„Viitorul lumii şi al Bisericii trece prin familie”. Aceste cuvinte extrase din exortaţia apostolică „Familiaris consortio” a Papei Ioan Paul al II-lea reprezintă pentru Mişcarea „Întâlnirea Familiilor” deviza după care se conduce în activitatea sa.
În testamentul său, Papa Ioan Paul II-lea scria că timpul în care trăim este destul de dificil. Biserica creştină a activat mereu în condiţiile unei rezistenţe faţă de lumea înconjurătoare, în cea mai mare parte duşmănoasă ei. În zilele noastre această duşmănie a afectat chiar şi instituţia familiară.
În aceste condiţii, în sânul Bisericii catolice a luat naştere o mişcare internaţională, confirmată în anul 2004 de către Sfântul Scaun sub numele de „Encounters of Married Couples”. Mişcarea a luat naştere la iniţiativa celor cărora viitorul familiei şi al Bisericii nu le este indiferent.
Conform statutului său, Mişcarea „Întâlnirea Familiilor” este o societate internaţională de drept pontifical, care se bucură de drepturi speciale, în conformitate cu legile Bisericii catolice în baza canoanelor 299-311 şi 321-329.
Programul mişcării se bazează pe ideile din programul „Marriage Encaunter”, bazele psihologice şi teologice ale căreia au fost elaborate de către iezuitul spaniol Pr. Gabriel Calvo. Una din versiunile acestui program a a fost adus în anul 1976 în Polonia de către preotul Stanislav Boguszewski.
În mai 1977 în Laski lângă Varşovia, împreună cu perechile conjugale din Katowice, Varşava şi Wrocław, Pr. Stanislav Boguszewski a organizat primul „week-end pentru cuplurile conjugale”. Din acel moment, în Polonia au avut loc peste 1000 de astfel de întâlniri, la care au luat parte peste 1300 de cupluri.
Carisma specială a mişcării o constituie darul întâlnirii dintre soţ şi soţie, înţelegerea reciprocă şi convieţuirea în spirit de adevăr şi dreptate, în spiritul uniunii personalităţii, a întâlnirilor bazate pe dialogul reciproc, conştienţi de prezenţa lui Dumnezeu. „Întâlnirea Familiilor” a devenit parte a planului pastoraţiei familiilor, conducătorii ei devenind membri ai Uniunii Poloneze a Mişcărilor Catolice. La momentul de faţă, conducerea mişcării se află în Polonia, la Varşovia.
După moartea lui Boguszewski în 1980, opera sa a fost continuată şi dezvoltată de către soţii Irena şi Jerzy Grzybowscy. Pe lângă faptul că au continuat să pună în practică programul elaborat de către predecesorul lor, au elaborat programe noi, au contribuit la crearea unor centre ale mişcării nu doar în Polonia, dar şi în ţările Europei Centrale şi de Est. La momentul actual astfel de centre funcţionează în România, Rusia, Belorusia, Lituania, Letonia, Ucraina. În Republica Moldova mişcarea îşi desfăşoară activitatea în cadrul diecezei, cu preponderenţă în cadrul parohiei „Providenţa Divină”.
„Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!” ne spune Domnul. Cât suntem vii focul iubirii divine va arde în inimile noastre, luminând totul în jur. Cristos a luminat viaţa noastră, iar noi avem obligaţia să o luminăm pe a altora. Numai în anul 2007 de către animatorii mişcării au fost organizate patru reculegeri la Chişinău şi câte una la Stăuceni şi Creţoaia. Cu scopul de a implica în „Întâlnirile Familiilor” noi cupluri, a fost organizată o întâlnire a animatorilor cu familiile din Chişinău sub denumirea „Să facem cunoştinţă!”
Pentru ca viaţa, acest dar nepreţuit al lui Dumnezeu făcut omului, în condiţiile actuale, să fie primit, protejat şi dezvoltat în cadrul familiei, aceasta, după expresia Papei Ioan Paul al II-lea, trebuie să devină „templu al vieţii”. În opoziţie cu aşa-numita „cultură a morţii”, familia trebuie să devină purtătoare a „culturii vieţii”.
 
Responsabilii Mişcării „Întâlnirea familiilor” sunt Alexandr Goriuc și Marina Râjacova, 
Adresa: mun. Chişnău, bd. Negruzzi, nr. 4, ap.13.
Tel.54-90-49, mob: 069410946
E-mail: spotkmalr@mail.ru