Rinnovamento nello Spirito (Reînnoirea în Duhul Sfânt) este denumirea mişcării carismatice catolice dezvoltată în Italia începând cu a doua jumătate a anilor şaptezeci, are ca experienţă caracteristică rugăciunea comunitară carismatică şi manifestarea Duhului Sfânt sau botezul în Duh. Aceştia sunt stâlpii unei vieţi creştine reînnoite, care constă în adeziunea conştientă faţă de Cristos, sub conducerea Duhului Sfânt prin darurile sau carismele sale şi participarea activă la viaţa bisericii în vederea unei noi evanghelizări Misiunea mişcării „Reînnoirea în Duh”în Republica Moldova are ca obiectiv formarea laicilor şi evanghelizarea, dar prevede şi un timp de pregătire care implică înainte de toate aprofundarea limbii locale şi inserarea în viaţa eclezială şi socială a zonei. Grupul locuieşte în Centrul Social-Pastoral „Casa Providenţei” din Chişinău începând cu anul 2003. La propunerea episcopului, se pregăteşte să gestioneze Centrul Vocaţional Diecezan şi colaborează în acelaşi timp cu Fundaţia „Regina Pacis” şi „Casa Providenţei” pentru servirea „mesei la domiciliu”. Trei persoane din comunitate distribuie hrana pentru cei săraci care se adună la casa surorilor saleziene, având grijă şi de persoanele care prezintă forme particulare de dificultăţi. Prin aceste servicii se deschid canale preţioase de promovare a valorilor umane şi de o autentică evanghelizare.
 
Adresa: str. Mușatinilor 1/2.
Responsabil în Republica Moldova: Marcella Reni