Societatea Inimii lui Isus a fost fondată de către pretoul francez Leon Dehon, în anul 1878, la Saint-Quentin, în Franţa.
Carisma Părintelui Leon Dehon s-a dezvoltat în două direcţii, având două dimesniuni de bază: mistică şi socială.
Dimensiunea mistică a carismei ordinului se manifestă printr-o adâncă evlavie faţă de Preasfânta Inimă a lui Isus şi prin implorarea iertării lui Dumnezeu pentru toate păcatele oamenilor. În acest scop, în cadrul ordinului se practică cu evlavie Sfânta Liturghie şi Euharistia, precum şi adoraraţia zilnică a Sfintelor Taine.
Dimnesiunea socială a carismei constă în vestirea iubirii Presfintei Inimi a lui Isus printre muncitori, suferinzi, săraci şi cei care au nevoie de asistenţă spirituală. Călugării ordinului desfăşoară diverse activităţi menite să adâncească viaţa spirituală a laicilor.
Priorităţile pastorale ale ordinului se concentrează în formarea viitorilor călugări şi preoţi, în susţinerea învăţământului mediu şi superior, în misiuni, în apostolatul parohia şi diverse opere sociale.
Astăzi, ordinul numără 2226 de călugări în peste 30 de ţări.
 
Ziua fondatorului: 14 martie
Adresa: str. Suvorova, 17, 3300, Tiraspol
Tel.: +373/0533-94853
E-mail: piotr@idknet.com, raszkow.md@sy.pl