„Pentru ca devoțiunea către augusta Inimă a lui Isus să producă cele mai abundente roade în familia creștină și chiar în întreaga omenire, credincioșii ar trebui să aibă grijă să unească îndeaproape devoțiunea pentru Inima Neprihănită a Maicii Domnului” (Enciclica lui Pius al XII-lea Haurietis aquas).

Promotorul celebrării Inimii Neprihănite a Mariei este sfântul Ioan Eudes (1601-1680), care, în scrierile sale, nu separă niciodată Inimile lui Isus și ale Mariei: „Nu trebuie să separați niciodată ceea ce Dumnezeu a unit atât de perfect. Isus și Maria sunt atât de strâns legați unul de celălalt, încât oricine îl vede pe Isus se uită la Maria; cine îl iubește pe Isus o iubește pe Maria; cine are devoțiune față de Isus are devoțiune față de Maria”.

Expresia „Inima Neprihănită” a început a fi folosită în mod obișnuit ca urmare a definirii dogmei Neprihănitei Zămisliri de Pius al IX-lea la 8 decembrie 1854 și, odată cu aparițiile de la Fatima, a atins răspândirea maximă, prin consacrarea lumii la Inima Neprihănită a Mariei. Maica Domnului le-a dezvăluit celor trei mici păstori din Fatima: „Domnul vrea să stabilească în lume devoțiunea către Inima mea Neprihănită. La final, Inima mea Neprihănită va triumfa”.

Originea istorică a sărbătorii este destul de recentă, după cum amintea și Paul al VI-lea în Exortația apostolică Marialis cultus, care include celebrarea Inimii Neprihănite a preasfintei Fecioare Maria printre „celebrările sau sărbătorile care exprimă orientări care au apărut în evlavia contemporană”. Ulterior, sărbătoarea a fost fixată, drept comemorare, a doua zi după Solemnitatea Preasfintei Inimi a lui Isus.

Pontificatul Papei Francisc este marcat de o profundă devoțiune față de sfânta Fecioară Maria. În special în această perioadă puternic marcată de pandemie, Inima Mariei este cea căreia i-a încredințat omenirea încercată de atâta suferință. Papa ne îndeamnă să-i cerem „lui Dumnezeu, prin mijlocirea Inimii Neprihănite a Mariei, pace pentru lume, sfârșitul pandemiei, spiritul penitenței și convertirea noastră”.

În scrisoarea către credincioși pentru luna mai a anului trecut, Sfântul Părinte scria: „Contemplarea chipului lui Cristos împreună cu inima Mariei, Maica noastră, ne va face și mai uniți ca familie spirituală și ne va ajuta să depășim această încercare”. La 13 octombrie 2013, la sfârșitul Liturghiei cu ocazia Zilei Mariane în Anul credinței, Papa Francisc a consacrat lumea la Inima Neprihănită a Mariei: „Acceptă cu bunăvoința unei Mame actul de încredințare pe care îl facem noi astăzi cu încredere, în fața acestei imagini a ta atât de dragă nouă. Suntem siguri că fiecare dintre noi este prețios în ochii tăi și că nimic nu-ți este străin din tot ceea ce trăiește în inimile noastre”.

C. L.