Fragmentul evanghelic din această duminică ne prezintă doi discipoli ai lui Ioan Botezătorul care au devenit discipoli ai lui Isus. Nu este ușor de înțeles care a fost relația dintre Isus și Ioan și dintre discipolii lor respectivi. Este probabil că unii dintre primii discipoli ai lui Isus, și poate chiar Isus însuși, și-au început experiența în mișcarea lui Ioan Botezătorul și apoi au părăsit-o pentru a crea ceva nou. Ceea ce este cert este că Evangheliile trebuiau să vorbească despre Ioan, și nu puțin, la începutul vieții publice a lui Isus, figura istorică a Botezătorului fiind prea importantă pentru a fi omisă. 
 
Andrei și un alt discipol îl întâlnesc pe Isus datorită Botezătorului, care li-l indică drept „Mielul lui Dumnezeu”; apoi îl urmează și devin discipolii lui Isus.  
 
Andrei este, de asemenea, fratele lui Simon, care este prezentat datorită relației sale speciale cu Isus. La început, Isus și-a fixat „privirea asupra lui”. Petru este cel care spune „da” privirii iubitoare a lui Isus și îl urmează.  
 
Isus îi schimbă apoi lui Simon numele, și el devine primul apostol cu nume nou. Numele din Biblie spune multe despre o persoană, întotdeauna; dar când este schimbat de Dumnezeu sau de unul dintre îngerii săi, noul nume devine fundamental, pentru că anunță o nouă misiune și un destin. Acum Simon devine Chefa, piatra de temelie a Bisericii. 
 
În sfârșit, nu știm cine a fost celălalt discipol care, împreună cu Andrei, a trecut de la comunitatea lui Ioan la cea a lui Isus. Potrivit unora, celălalt ar fi fost acel „discipol pe care Isus îl iubea”, care în timpul Cinei celei de Taină își sprijină capul pe pieptul Domnului, care stă sub cruce împreună cu femeile, cel pe care Isus îl introduce într-o nouă filiație cu Maria. 
 
Tradiția a vrut să vadă în acest apostol anonim pe însuși evanghelistul Ioan, care a vrut să se ascundă în interiorul Evangheliei sale pentru a face loc fiecăruia dintre noi, care, citind-o, poate și trebuie să se simtă ca discipolul iubit. 

C. L.