La nouă zile după ce Biserica universală a sărbătorit Sfințirea Bazilicii din Lateran, la 18 noiembrie ne este propusă memoria Sfințirii Bazilicilor „Sf. Petru” și ”Sf. Paul”, alte două bazilici pontificale din Orașul Etern.

Bazilica „Sfântul Petru” din Vatican, centrul Bisericii Catolice, se înalță pe locul unde, conform tradiției, a fost înmormântat sfântul apostol Petru. Prima bazilică a fost ridicată de împăratul Constantin cel Mare (306-337) în timpul pontificatului Papei Silvestru I (314-335), pe locul unei capele mai vechi, fiind finalizată în mare parte către anul 333, când a și fost dedicată. Asemenea altor bazilici din Roma, a avut și ea de suferit în urma invaziilor barbare și a decăderii în perioada prizonieratului de la Avignon (1309-1377), devine, după revenirea papei la Roma, reședința acestuia, cunoscând o perioadă de înflorire. Aflată într-o stare avansată de degradare, la 18 aprilie 1506, Papa Iuliu al II-lea (11503-1513) a decis refacerea din temelii a bazilicii, construcția căreia a fost finalizată în anul 1626, în timpul pontificatului lui Urban al VIII-lea (1623-1644), devenind cea mai mare biserică din lume.


Bazilica „Sfântul Paul” a fost ridicată pe Via Ostiense, în locul, unde conform tradiției, confirmată apoi de săpăturile arheologice, a fost înmormântat sfântul apostol Paul. Prima bazilică a fost ridicată tot de împăratul Constantin cel Mare șidedicată la 18 noiembrie 324, fiind treptat mărită de împărații Teodosiu I cel Mare, Grațian și Valentinian al II-lea și reconsacrată de Papa Siriciu (384-399) în anul 390. Bazilica a rămas aproape intactă până la marele incendiu din anul 1823, după care a fost refăcută sub aspectul ei actual și consacrată de Papa Pius al IX-lea (1846-1878) la 10 septembrie 1854.

Martirologiul Roman scrie referitor la comemorarea de azi: „Comemorarea comună a dedicării lor este, cu siguranță, semnul fraternității celor doi apostoli și al unității Bisericii”. Să-i cerem lui Dumnezeu harul ca și noi, zidiți fiind pe mărturisirea de credință a celor apostoli, să fim umpluți de spiritul fraternității și al unității. Amin.

Pr. dr. Petru Ciobanu