Astăzi Biserica îi amintește pe doi mari părinți din Capadocia și îi unește într-o singură sărbătoare.

Vasile s-a născut în jurul anului 330 în Cezareea Capadociei, într-o familie profund creștină: dintre cei zece copii, trei au devenit episcopi (unul este Grigorie de Nyssa). Prietenie cu Grigore din Nazianz, el a dat naștere unei noi forme monahale centrate pe rugăciune și munca intelectuală și manuală, fiind considerat datorită lucrărilor sale - Marile Reguli și Micile Reguli - ca legiuitor al vieții monahale din Orient (sfântul Benedict îl numește „tatăl nostru”). Devenit episcop al Cezareii, a luptat împotriva ereziei ariene; a fost, de asemenea, un organizator activ al operelor caritabile, atât de mult încât spitalul pentru săraci, pelerini și bolnavi a fost numit „Basiliade”. De asemenea, este considerat „Doctorul Duhului Sfânt” asupra căruia și-a scris Tratatul; mai mult, după ce s-a retras la Annesi, a scris Judecata lui Dumnezeu, un text sever în care reproșează cu extremă vigoare Bisericii vremii sale vina de ignorare a Scripturii. Corespondența sa este, de asemenea, de mare interes, inclusiv 365 de scrisori, prețioase pentru cunoașterea doctrinei sale, a vieții sale și a istoriei Bisericii. Vasile a murit în 379.

Grigore s-a născut în 329 în Ariano, lângă Nazianz, dintr-o mamă sfântă și cu alți doi sfinți în familie (sora lui Gorgonia și fratele său Cesarius). De aceeași vârstă și coleg al lui Vasile, în jurul anului 370 a fost consacrat episcop al orașului Sasima, o mică dieceză din Asia Mică, dar apoi s-a retras timp de trei ani într-o mănăstire. A fost desemnat patriarh al Constantinopolului, unde majoritatea credincioșilor erau arieni. El a restaurat doctrina catolică la Constantinopol, dar apoi a decis să se întoarcă la Nazianz, unde concetățenii săi îl doreau ca păstor, și imediat ce a găsit un succesor i-a cedat funcția, dedicându-se până la moarte (în jurul anului 389) studiului și predicii. Ne-au rămas de la el 45 de discursuri, 244 de scrisori și multe poezii.

C. L.