Comemorarea Prezentării la Templu a Sfintei Fecioare Maria este importantă pentru că amintește de unul dintre misterele vieții celei pe care Dumnezeu a ales-o ca Maică a Fiului Său și ca Maică a Bisericii. Prezentarea Mariei la templu depășește respectul unei tradiții evreiești, la care toți erau chemați în acea vreme, pentru a semnifica în schimb evenimentul unei ofrande plăcute lui Dumnezeu și așteptată de omenire pentru a ajunge la Cristos prin mijlocirea mântuitoare a Fecioarei Maria. .

Evenimentul prezentării Mariei la templu nu este relatat în niciun text sacru, în același timp fiind propus cu o abundență de detalii în scrieri foarte vechi și în multe privințe asemănătoare cărților Bibliei. Maria, conform promisiunii făcute de părinții ei, a fost dusă la templu la vârsta de trei ani, însoțită de un număr mare de fete care țineau torțe aprinse.

Realitatea prezentării Mariei trebuie să fi fost mult mai modestă și mai glorioasă în același timp. Într-adevăr, tot prin această slujire Domnului în templu, Maria și-a pregătit trupul, dar mai ales sufletul, pentru a-L primi pe Fiul lui Dumnezeu, ducând în ea însăși cuvântul lui Cristos: „Fericiți mai degrabă cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. și ține seama de el”.

Amintindu-ne de Prezentarea Fecioarei la Templu, este important să medităm asupra legăturii foarte strânse care există între Maria și Biserică, adică cea a sfințeniei ei inestimabile. A o privi înseamnă a privi cel mai strălucitor model de viață creștină, care nu numai că se supune Legii, ci devine un punct de referință pentru mersul nostru în Templul Domnului, care este Biserica.

Sinodul o afirmă: „Credincioșii se străduiesc încă să crească în sfințenie învingând păcatul; de aceea, ei își ridică ochii spre Maria, care strălucește ca model de virtuți în fața întregii comunități a celor aleși” (Lumen Gentium 65).

Mai mult, nu se poate uita că la 21 noiembrie, în sărbătoarea Prezentării la Templu, femeile consacrate celebrează bucuria dăruirii lor totale de sine, printr-o consacrare trăită în rugăciune, meditație, dăruire către săraci și smerită retragerea. Femeile consacrate sunt în inima Bisericii și o îmbogățesc cu fecioria și rugăciunea lor neîncetată. Fără ele Biserica ar fi mult mai săracă!

Această aniversare este un îndemn de a fi alături de Maria, pentru a-l adora pe Dumnezeu și a trăi zilnic devotamentul față de Biserică.

C. L.