La 22 februarie, Biserica Catolică celebrează Catedra Sfântului Apostol Petru și amintește misiunea fundamentală încredințată de Isus lui Petru, după cum explică Liturghierul Roman: „Prin simbolul catedrei, se evidențiază misiunea de învățător și păstor conferită de Cristos lui Petru, care constituie, în persoana sa și a succesorilor săi, principiul și fundamentul vizibil al unității Bisericii”.
 
În realitate, istoria ne-a transmis existența a două catedre ale apostolului: înainte de călătoria și martiriul său la Roma, sediul magisteriului lui Petru a fost de fapt identificat ca fiind Antiohia. Iar liturghia a celebrat aceste două momente cu două date diferite: 18 ianuarie (Roma) și 22 februarie (Antiohia). Reforma calendarului le-a unificat în sărbătoarea unică de astăzi.
 
Catedra este, la propriu, scaunul pontifului suprem și al episcopilor. Acesta este amplasat permanent în biserica-mamă a diecezei și este simbolul autorității episcopului și a magisteriului său ordinar în Biserica locală. Catedra Sfântului Petru indică, așadar, poziția sa preeminentă în colegiul apostolic, demonstrată de voința explicită a lui Isus, care îi încredințează misiunea de păstorire a turmei, adică de a îndruma noul popor al lui Dumnezeu, Biserica. 
 
Această învestitură acordată de Cristos este reafirmată după înviere. Într-adevăr, îl vedem pe sfântul Petru jucând rolul principal după înălțarea lui Isus. El prezidează alegerea lui Matia și, în numele tuturor, în ziua de Rusalii, vorbește mulțimii, iar mai târziu și în fața Sinedriului.
 
Venirea la Roma și moartea sfântului Petru sunt atestate de Tradiție, acum unanim acceptată de cercetători, chiar și de necatolici.

C. L.