„Când va veni el, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la sine, ci va spune ceea ce va auzi şi vă va vesti lucrurile care vor veni” (In 15,26-27; 16,12-15).
  
Lucrarea Tatălui nu se încheie cu învierea lui Cristos, ci cu posibilitatea de a trăi conform învierii sale. Acestea sunt Rusaliile. Faptul important al Rusaliilor este schimbarea comunicării, cum ar fi: „Şi cum de-i auzim fiecare în limba în care ne-am născut?”. Diversitatea dintre popoare nu este ștearsă prin omogenizarea tuturor, dar capacitatea de comunicare este cea care depășește barierele. Duhul Sfânt, care este iubire, dă această capacitate de a înțelege și de a fi înțeles.

Apostolii vorbesc în propria lor limbă și fiecare ascultător înțelege în limba cea mai aproape de inima sa: „îi auzim vorbind în limbile noastre despre faptele măreţe ale lui Dumnezeu”. Aceasta este și marea noutate: să vestești despre „marile fapte ale lui Dumnezeu”.

Darul Duhului schimbă viața credinciosului, care trăiește și el cu neliniște și nu poate spune că are o credință puternică. Neliniștea și credința sunt opuse una alteia. Dar sunt și cei care, în schimb, rămân statornici și continuă printre numeroase greutăți. Există cei care se frâng din cauza unei mici incertitudini și cei care înaintează fără să ezite în fața crucii.

Datorită darului Duhului, omul de credință a auzit despre „marile fapte ale lui Dumnezeu”, vestite în limba sa maternă și, întărit de această cunoaștere, învinge orice neliniști și frici.

Duhul Sfânt este mântuirea noastră, deoarece ne face puternici în a trăi viața lui Cristos.

Solemnitatea Înălțării Domnului i-a făcut pe discipolii lui Isus responsabili pentru misiunea primită. Rusaliile îi fac pe discipoli puternici și capabili să vorbească lumii în numele lui Dumnezeu și, în pofida diversității limbilor, vor fi înțeleși de toți, datorită darului Duhului Sfânt.

C. L.