În zilele de 17 și 18 martie 2023, care preced Duminica a IV-a din Postul Mare, toate diecezele din lume vor fi angajate în inițiativa de rugăciune și reconciliere din timpul Postului Mare, intitulată „24 de ore pentru Domnul”, dorită de Papa Francisc și celebrată deja pe parcursul a zece ani.
 
Este o celebrare în cadrul pregătirii pentru Învierea Pascală, care îi angajează pe credincioși în adorația euharistică și, de asemenea, în sacramentul Spovezii.
 
Tema propusă în acest an este preluată din Evanghelie: „Dumnezeule, îndură-te de mine păcătosul!” (Luca 18,13)
 
Și Dieceza de Chișinău va fi angajată în adorația euharistică permanentă, începând de vineri, 17 martie 2023, ora 18.00, până sâmbătă, 18 martie, ora 18.00. Fiecare parohie și comunitate călugărească va alege o oră din această perioadă, timp în care va fi angajată în adorația euharistică.
 
Va fi o adorație celebrată în mare parte în tăcere, începută cu o scurtă reflecție asupra temei propuse în acest an. În timpul adorației, preoții vor fi disponibili pentru spovezi.
 
După cum menționează Papa Francisc în Bula de convocare a Jubileului Extraordinar al Milostivirii Misericordiae Vultus: „Inițiativa „24 de ore pentru Domnul”, care trebuie celebrată în vinerea și sâmbăta care preced a IV-a duminică din Postul Mare, trebuie încurajată în dieceze. Atâtea persoane se apropie de sacramentul Reconcilierii și printre acestea mulți tineri, care în această experiență regăsesc adesea drumul pentru a se întoarce la Domnul, pentru a găsi un moment de rugăciune intensă și a redescoperi sensul propriei vieți. Să punem din nou în centru, cu convingere, sacramentul Reconcilierii, ca să permită să se atingă cu mâna măreția milostivirii. Va fi pentru fiecare penitent izvor de adevărată pace interioară”. 
 
Papa Francisc a continuat, reamintind despre valoarea acestei inițiative: „Să nu neglijăm puterea rugăciunii atâtor persoane! Inițiativa "24 de ore pentru Domnul", care sper că va fi celebrată în întreaga Biserică, și la nivel diecezan, vrea să dea expresie acestei necesități de rugăciune”.

C. L.