Începutul Evangheliei după Marcu îl are ca prim protagonist pe Ioan Botezătorul. 
 
Ioan trebuie să fi avut un număr considerabil de oameni care îl urmau, dacă Marcu scrie chiar că „toți” locuitorii din Iudeea și Ierusalim au venit la el. Ioan era un profet consacrat și foarte important în raport cu Isus.  
 
În Evanghelia după Marcu, care relatează evenimentul Botezului Domnului, este scris că Isus a văzut și a auzit, nu cei din jurul său, inclusiv Ioan. Este o viziune intimă, poate unul dintre momentele decisive ale vocației speciale a lui Isus, ziua în care a început să înțeleagă care era misiunea și destinul său. 
 
„Tu eşti Fiul meu cel iubit” - adică Dumnezeu Tatăl îl iubește pe Fiul și îl oferă omenirii, pentru ca prin misiunea sa să transmită Duhul Sfânt și, de asemenea, să-i conducă pe toți credincioșii la o viață nouă.  
 
Botezul generează o viață nouă, iar Isus este garantul. De fiecare dată când ne reînnoim jurământul de botez și ne mărturisim „crezul” trăim aceeași experiență și suntem regenerați. 
 
Această duminică ne readuce la botezul nostru, făcut sacramental o singură dată, dar cufundat veșnic în acea apă care ne regenerează de fiecare dată când ne lăsăm învăluiți de darul milostivirii. 
 
Să nu uităm că Botezul din Iordan a fost un botez de iertare a păcatelor.

C. L.