A fost publicat și este în curs de distribuire Anuarul diecezan pentru anul 2024, ediția a VI-a, care cuprinde toate informațiile utile despre Dieceza de Chișinău, de la episcopul Anton Coșa până la preoți, persoane consacrate și diferitele organizații ecleziale. Important în paginile de deschidere este organigrama Curiei diecezane, cu diferitele oficii și activități, precum și anumite informații noi în ediția din acest an.
 
În cuvântul dinainte, episcopul explică scopul acestei publicații diecezane: „Menirea este de a ne pune în fața fiecare piatră din care este zidită Biserica noastră locală, începând de la episcop și până la mișcările laice ce activează în Dieceza de Chișinău, avându-l, evident,  ca punct de referință pe Sfântul Părinte Papa Francisc, garantul unității Bisericii Universale, parte a căreia suntem și noi, și pe reprezentantul său în țara noastră, noul nunțiu apostolic, ÎPS Giampiero Gloder”.
 
De asemenea, episcopul a amintit de importanța anului 2024, în primul rând pentru că este dedicat Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, cu ocazia împlinirii, la 16 octombrie 2023, a 45 de ani () de la alegerea sa și, la 28 octombrie 2023, a 30 de ani de la înființarea Administrturii Apostolice (). În plus, Papa Francisc a proclamat anul 2024 drept Anul dedicat rugăciunii, în vederea pregătirii Anului Jubiliar 2025. 
 
Noul Anuar conține câteva compartimente noi. Prima noutate este noul nunțiu apostolic; a doua noutate este schimbarea structurii, cu prezentarea preoților într-o secțiune separată. În încheiere, este prezentată o listă cu preoții care au activat în dieceză în trecut.
 
Episcopul și-a încheiat cuvântul cu o urare: „Îmi exprim speranța că acest Anuar-Schematism va contribui la întărirea comuniunii dintre noi, fapt pentru care implor de la bunul Dumnezeu, pentru toți și pentru fiecare, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Sfântului Ioan Paul al II-lea, belșug de binecuvântare cerească”.
 
Recunoștința pentru publicarea anuarului, care necesită multă răbdare în culegerea datelor, dar și munca grafică, se îndreaptă către Oficiul Diecezan pentru Cultură, Cercetare, Publicații și Informații, coordonat de Pr. dr. Petru Ciobanu. 

C. L.